سر آغاز سالی نو و فصل شکوفه ها همراه با عطر و حلول ماه مبارک رمضان را محضر همکاران ارجمند و دانشجویان گرامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی پر از برکت برای میهن اسلامی و عزیزان از درگاه ایزد متعال خواستارم، عزم و اراده همگانی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و ایجاد منابع جدید با استفاده از منابع لایزال خداوندی از آرزوهای بزرگ موسسه آموزش عالی انرژی به عنوان اولین وت نها دانشگاه انرژی کشور و تعالی در امر آموزش و پژوهش در آغازین فصل شکوفه هاست.

 

 

دکتر احمد قریب گرکانی

نماینده هیئت موسس

رئیس موسسه آموزش عالی انرژی