آقای دکتر رضا امراللهی

تحصیلات رسمی و حرفه‌ای

امراللهی تحصیلات دوره ابتدایی را در دبستان شیخ عطار و دوره متوسطه را در دبیرستان خوارزمی سپری کرد. پس از گذراندن کارشناسی فیزیک در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) (۱۳۵۰-۱۳۴۷) کارشناسی ارشد مهندسی برق هسته‌ای از دانشگاه لامار آمریکا (۱۳۵۵-۱۳۵۲)، گذراندن دورة مهندسی هسته‌ای در مرکز تحقیقات هسته‌ای مول در بلژیک (۱۳۵۷-۱۳۵۶)، دکتری فیزیک پلاسما دردانشگاه پاریس ۴ درفرانسه (۱۳۷۳-۱۳۷۰) را دریافت نمود.

امر اللهی درسالهای ۱۳۵۵-۱۳۵۳ در دانشگاه لامار آمریکا، درسالهای ۱۳۵۷-۱۳۵۶ در مرکز تحقیقات هسته‌ای مول در بلژیک و بین سالهای ۱۳۷۳ -۱۳۷۰ در دانشگاه پاریس مشغول به تحصیل بوده‌است. وی از سال ۱۳۵۹ نیز مسئولیت‌های متعددی را درسازمان انرژی اتمی ایران و نیز تدریس دردانشگاه‌های صنعتی امیر کبیر و خواجه نصیر الدین طوسی رابرعهده داشته‌است.

رضا امراللهی از رؤسای پیشین سازمان انرژی اتمی ایران  بود. (۱۳۷۶-۱۳۶۰)

او همچنین دورهٔ دکترا را در دانشکده مهندسی هسته‌ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران راه‌اندازی کرد.

او عضو هیئت تحریریه نشریه علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز هست.

مشاغل و سمتهای مورد تصدی

امراللهی مناصب گوناگونی را از سال ۱۳۵۹ تا کنون داشته‌است:

  • معاون امور نیروگاههای هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۶۱-۱۳۵۹)
  • عضو بخش ایمنی هسته‌ای سازمان انرژی هسته‌ای ایران (۱۳۷۶-۱۳۵۹)
  • رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۶-۱۳۶۰)
  • عضو هیات دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۶
  • عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر (۱۳۷۶-۱۳۶۴)
  • عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه صنعی خواجه نصیر الدین طوسی از ۱۳۷۶ تاکنون
  • قائم مقام وزیر نیرو از ۱۳۸۰
  • عضو هیات تحریریه مجله علم و فن آوری ایران و نامزد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
  • پژوهشگر و رئیس بخش گداخت هسته‌ای (۱۳۷۶-۱۳۶۵)[۲]

فعالیتهای آموزشی

رضا امراللهی بین سالهای ۱۳۷۶-۱۳۶۴ عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه امیر کبیر و از آن پس عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی است.

امر اللهی علاوه بر ارائه ۵۰ مقاله علمی به دو زبان فارسی و انگلیسی و نیز ارائه چندین گزارش پژوهشی، سه کتاب علمی ـ پژوهشی درزمینه‌های تخصصی خود منتشر و ترجمه کرده‌است.

وی ترجمه کامل تز دکتری چمران را از مدتها پیش آغاز نموده و در آینده منتشر خواهد کرد.