📌قابل توجه داوطلبان گرامی

✏️ثبت نام بدون آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11 تیر 1401 تمدید شد.

💻متقاضیان محترم جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند

💰تخفيف ويژه ٥٠ درصدي در شهريه ثابت
ويژه متقاضيان ثبت نام در موسسه آموزش عالي انرژي*

📜رشته های کارشناسی ناپیوسته موسسه آموزش عالی انرژی

کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار
کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی
کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی
کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران
کارشناسی ناپیوسته عمران – ساختمان
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری