قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی ( در همه مقاطع تحصیلی)

با توجه به دوران همه گیری اپیدمی کرونا در سال های 98 به بعد شایسته است قبل از اتمام کلیه دروس ( قبل از فارغ التحصیلی ) جهت بررسی پرونده و تکمیل کسری مدارک خود به واحد آموزش مراجعه فرمایید.

 

با تشکر

واحد آموزش

***