ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌های‌ کارشناسی پیوسته مرحله تکمیل ظرفیت  سال‌ 1400 ، اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان هم به شکل حضوری و هم غیر حضوری  

در ساعات اداری چهارشنبه 22/10/1400 لغایت دوشنبه 27/10/1400صورت می پذیرد.

الف-مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی پیوسته  

1-اصل یا گواهی موقت مدرک تحصیلی  سه ساله دوره دوم متوسطه با دو برگ کپی

2-اصل یا گواهی موقت دیپلم و پیش دانشگاهی با دو برگ کپی برای دانشجویان دوره های قدیم

3- اصل ریزنمرات سه ساله

4-اصل شناسنامه با دو سری کپی از تمام صفحات آن

5- اصل کارت ملی با دو سری کپی از تمام صفحات آن

6- کارت پایان خدمت یا معافیت یا معافیت تحصیلی  برای پذیرفته شدگان مرد

7- 6 قطعه عکس

ب: راهنمای ثبت نام غیر حضوری:

 

با آرزوی موفقیت

موسسه آموزش عالی انرژی