جهت آشنایی با نحوه ورود به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دریافت فایل

امور مالی

 

*****

*****