تاریخ : یکشنبه, شهریور ۱۸م, ۱۳۹۷ | بازدید : 12٫386 مرتبه
 
logoP

مدیران گروههای آموزشی موسسه آموزش عالی انرژی

 

جناب آقای دکتر عادلی زاده   درجه دانشگاهی:استادیار  تخصص:محیط زیست HSE   ایمیل:adeli_mostafa@yahoo.com

مدیر گروه :

۱- ایمنی صنعتی و محیط کار ۲- ایمنی صنعتی ۳- مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE  

 4- مدیریت صنعتی۵- ایمنی و بازرسی فنی

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی در نیمسال اول ۹۸-۹۹: پنج شنبه ها از ساعت ۸ تا ۱۰

جناب آقای دکتریاسی  درجه دانشگاهی:دانشیار   تخصص:مکانیک   ایمیل:yousefthegreat@yahoo.co.uk

مدیر گروه :

۱-مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی 2 -مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی ۳- تاسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۴-مهندسی مکانیک 

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی در نیمسال اول ۹۸-۹۹: دوشنبه ها، سه شنبه ها، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت  10-12 

جناب آقای مهندس معماریان  تخصص:عمران    ایمیل:memaryan_s@yahoo.com

مدیر گروه:

۱-علمی – کاربردی معماری ۲ – مهندسی تکنولوژی اجرایی عمران ۳-مهندسی عمران ۴ -مهندسی معماری ۵-نقشه کشی معماری – معماری ۶-مهندسی شهرسازی

۷- ارشد مدیریت ساخت به صورت کمک مربی با جناب آقای دکتر صادق آذر

 

جناب آقای دکترایمان واصفی    درجه دانشگاهی:استادیار   تخصص:مکانیک- انرژی   ایمیل:iman.vasefi@gmail.com

مدیر گروه :

۱-معماری انرژی ۲- مهندسی برق-برنامه ریزی سیستم های انرژی الکتریکی ۳-مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی ۴-مهندسی سیستم های انرژی -تکنولوژی انرژی۵- مهندسی انرژی

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی در نیمسال اول ۹۸-۹۹: پنج شنبه ها از ساعت ۱۲-۱۵

سرکار خانم دکتر غفاری    درجه دانشگاهی:استادیار    تخصص:شیمی تجزیه   ایمیل:arezoghafari@yahoo.com

مدیر گروه :

  1-مهندسی شیمی ۲-مهندسی پزشکی ۳- مهندسی صنایع ۴- کارشناسی ارشد شیمی دارویی

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی در نیمسال اول ۹۸-۹۹: دوشنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت  10-14 

سرکار خانم قرابکلو           درجه دانشگاهی:مربی    تخصص:کامپیوتر     ایمیل: zgharabaklo@gmail.com

 مدیر گروه :

۱- کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر ۲- مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار ۳- مهندسی کامپیوتر ۴- مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی در نیمسال اول ۹۸-۹۹: دوشنبه ها، سه شنبه ها، چهارشنبه ها از ساعت  11-13 

جناب آقای سالمی     درجه دانشگاهی:استادیار     

مدیر گروه:

۱-حسابداری بازرگانی-حسابداری ۲-بهینه سازی مصرف انرزی ۳- الکتروتکنیک –تاسیسات الکتریکی

ساعت حضور جهت مشاوره مدیر گروهی در نیمسال اول ۹۸-۹۹: دوشنبه تا پنج شنبه