بازدیدهای علمی دانشجویان موسسه آموزش عالی انرژی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

1- بازدید علمی دانشجویان معماری از روستای شمس آباد زرندیه ( استاد همراه: سرکار خانم مهندس گلکار)

شرح بازدید: بازدید دانشجویان از روستای شمس آباد واقع در شهرستان زرندیه به دلیل آشنایی با روستا و بافت روستایی همچنین مشاهده خانه های متروکه روستایی و نحوه فضاها و دسترسی ها همچنین ارتباطات فضایی و مکانه های مورد نیاز جهت خانه های روستایی نحوه قرارگرفتن خانه ها در کنار یکدیگر و همچنین ارتباط بین فضای پر یا همان فضای سقف و فضای خالی یا حیاط که بخش اصلی بناها می باشد و نحوه ترکیب این فضاها محل قرارگیری فضاهای جمعی روستا مانند میدان و مسجد و همچنین مکان های نگهداری از حیوانات در نزدیکی مکان زندگی روستایی که مشهود بود.استیل های ساختمان ها مانند طاق ها،تیغه ها،پوشش ها با انواع مختلف دیده شد و منجر به آشنایی بیشتر با این عناصر و اجزاء معماری گردید همچنین نوع بافت که متراکم می باشد و نوع بازشوها که در حیاط مرکزی بوده ضخامت دیوارها و جنس آنها که بیشتر از خشت بوده کاملاً متناسب با نوع اقلیم بود به گونه ای که اختلاف دما در فضای بیرون با فضاهای داخل برای دانشجویان قابل حس بود.نوع رنگ که کاملاً با روح و روان انسان تناسب و هماهنگی داشت برای دانشجویان قابل حس کردن بود.همچنین نحوه صحیح قرارگرفتن فضاها در ساختمان ها مانند ایران ارتفاع پیش آمد گر وابعاد اتاق ها-شاه نشین و همچنین مطبخ خانه یا همان آشپزخانه و ارتباطات فضایی بین آنها میزان باز شوها و نورگیرها که باتوجه به اقلیم و کاربری فضاها قابل مشاهده بود.

ok

2- بازدید علمی دانشجویان معماری از شهر قزوین ( استاد همراه: سرکار خانم مهندس طبیبی)

3- بازدید علمی دانشجویان مکانیک از شرکت خودروسازی بن رو ( استاد همراه: جناب آقای مهندس پرهیزکار)

WhatsApp Image 2018-06-13 at 13.47.41

4- بازدید علمی دانشجویان عمران از شرکت یاسر بتون ( استاد همراه: سرکار خانم مهندس احمدی)

5- بازدید علمی دانشجویان مهندسی شیمی از شرکت مواد اولیه دارویی تهران شیمی ( استاد همراه: سرکار خانم مهندس نکوقدیرلی)

Untitled