قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی عمران و معماری و دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ساخت و معماری انرژی

احتراما به اطلاع می رساند که کارگاه آموزشی(سازه های خشک کناف) در تاریخ 98/12/1 از ساعت 9 الی 13 در موسسه آموزش عالی انرژی برگزار خواهد شد .

* این کارگاه از طرف موسسه و برای دانشجویان رایگان میباشد.

* حضور دانشجویان فوق الذکر در این کارگاه اجباری است و دارای امتیاز می باشد.

*همچنین ورود برای دانشجویان سایر رشته ها بلا مانع است.

KENAF