به استحضار کلیه اساتید و دانش پژوهان می رساند که به جهت امکان برگزاری حضوری کنفرانس ؛ با توجه به تسریع فرآیند واکسیناسیون ؛ دبیرخانه کنفرانس تصمیم به تغییر زمان برگزاری کنفرانس به ١٦ اردیبهشت ١٤٠١ نمود.

بدیهی است که این تغییر زمان بندی تاثیری در فرآیند پذیرش مقالات نخواهد داشت.

 

دبیر کنفرانس

hamayesh.energy.ac.ir