قابل توجه دانشجویان محترم

بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی انرژی برگزار میکند:

اردوی راهیان نور غرب کشور در تاریخ 12 و 13 اردیبهشت به مدت دو روز

 

مهلت ثبت نام تا 10 اردیبهشت و هزینه اردو 41000 تومان می باشد.

 

در صورت تمایل جهت ثبت نام به جناب آقای هنرمند مراجعه فرمایید.