موسسه آموزش عالی انرژی

 

با سلام ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌ کاردانی مرحله تکمیل ظرفیت سال‌ 1401 ، اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان در ساعت اداری در روز یکشنبه مورخ16/11/1401 الی چهارشنبه مورخ19/11/1401 ادامه دارد .

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کاردانی پیوسته **

  الف – مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان:

1- اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد (نظام 3-3-6)در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1401

2-  اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ دبیرستان مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله.

3-  اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

4-6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌.

5-مدرک نظام وظیفه(کارت پایان خدمت-کارت معافیت تحصیلی و…)

 

 

با سلام و ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌های‌ کارشناسی نا پیوسته سال‌ 1401 ، اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان در ساعت اداری از روزدوشنبه 17/11/1401تا چهار شنبه 19/11/1401 بصورت حضوری انجام می گردد.

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی ناپیوسته   **

الف:مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته شدگان :

1-اصل گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی که درآن معدل و تاریخ فراغت از تحصیل قید شده باشد با دو برگ کپی

2-اصل و شناسنامه و دو برگ کپی از تمامی صفحات آن

3- اصل کارت ملی و دو برگ کپی

4-6 قطعه عکس 4*3تهیه شده در سال جاری

5-مدرک نظام وظیفه (کارت پایان خدمت .کارت معافیت یا لغو معافیت تحصیلی )و دو برگ کپی

 

                                                                                                                با آرزوی موفقیت روز افزون

                                                                                                                  موسسه آموزش عالی انرژی