اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تاريخ ثبت ‌نام و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394

 

بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394 مي‌رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور منحصراً بصورت اينترنتي از روز يكشنبه مورخ 1394/03/03 آغاز و در روز يكشنبه مورخ 1394/03/10 پايان مي‌پذيرد. 

لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394 اقدام نمايند. لازم به تاكيد است با عنايت به اينكه ثبت‌نام و انتخاب رشته در اين آزمون در يك مرحله انجام مي‌شود داوطلبان مي‌بايست همزمان با ثبت‌نام نسبت به درج رشته‌محلهاي تحصيلي خود در فرم تقاضانامه اينترنتي با توجه به رشته‌هاي اعلام شده در دفترچه راهنما، اقدام نمايند.

با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال مي‌باشد، با مراجعه به سايت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 200.000 (دويست هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام و داوطلباني كه علاقمند به شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي هستند، مي بايست علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ 40.000 (چهل هزار) ريال ديگر نيز براي دوره‌هاي مذكور، براي اعلام علاقمندي اقدام نمايند.

لازم به توضيح است كه در تعدادي از رشته هاي امتحاني، پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي صورت خواهد پذيرفت، و در رشته هاي امتحاني كه پذيرش با آزمون صورت مي پذيرد تاريخ آزمون در روز جمعه 1394/05/16 خواهد بود. توضيحات بيشتر در دفترچه راهنما و اطلاعيه هاي بعدي به اطلاع خواهد رسيد.