دکتر مجید صادق آذر

خلاصه نامه فعاليت ها

مجيد صادق آذر: متولد 1324 تبريز

عضو هيئت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران

فعاليتهای علمی

 • مهندس راه و ساختمان و دكتري سازه از آلمان – عضو هيأت علمي دانشكده فني ، دانشگاه تهران – عضو فرهنگستان علوم و انجمن هاي علمي
 • برنده لوح علمي BROCHER PLAKETTE سال 1976 از دانشگاه آخن آلمان و لوح ها و جوايز متعدد از جشنواره هاي علمي
 • تأليف كتاب به زبان فارسي 2 كتاب و آلماني يك كتاب
 • داراي بيش از 30 مقاله علمي در نشريات خارجي و داخلي، كنفرانسها، سمينارها – برگزار كننده 4 كنفرانس و سمينار بين المللي و ملي
 • مسئول راه اندازي دوره دكتري در دانشكده فني، مسئوليتهاي مختلف در دانشگاه
 • عضويت تخصصي در تدوين آئين نامه هاي مختلف در بخش پلسازي و سازه هاي فولادي و صنعت

جوايز علمی و صنعتی

 • برنده لوح علمي PCAKETE BROCHER سال 1976 از دانشگاه آخن آلمان
 • كتاب برگزيده سال 1385
 • لوح تقدير طرح برگزيده اولين جشواره مهندسي ساختمان (طرح تكميل سقف گنبندي ساختمان راتكور اتمي بوشهر)
 • لوح تقدير طرح برگزيده اولين جشواره مهندسي ساختمان (طرح تعمير و بازسازي پوشش فولادي راكتور اتمي بوشهر)
 • لوح تقدير طرح برگزيده اولين جشواره مهندسي ساختمان (طرح تعمير و بازسازي پل قطور)
 • تقديرنامه وزارت بازرگاني درباره طراحي سيلوهاي گندم در ايران
 • پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

حدود 70 پايان نامه كارشناسی ارشد (طبق فهرست)

پروژه هاي كارشناسي

حدود 3000 پروژه كارشناسي

فعالبتهاي دوران دفاع مقدس

– طراحي پلهاي ميمك در عمليات پشتيباني خرمشهر – همكاري در پلهاي بهمن شير

– طر احي پلهاي شناور اروندرود در عمليات كربلاي 4- همكاري در پلهاي بعثت، فاو (اروند كنار)

– تعمير و بازسازي پل بزرگ راه آهن قطور ( بزرگترين  پل ايران ) – همكاري در بازسازي پل تله زنگ لرستان

– طراحي استحكامات در جبهه هاي جنوب – طراحي پناهگاه هاي مختلف در جبهه و شهرها

– همكاري در طرح پدافند غير عامل، پتروشيمي شيراز، پالايشگاه اصفهان، نيروگاههاي برق اصفهان، پالايشگاه تهران، گاز بيد بلند

فعاليتهای صنعتی برای بار اول در ايران

محاسبه و طراحي سيلوهاي غلات كه براي اولين بار در سال 1362در داخل كشور  انجام شد والان به حدخود كفائي و حتي صدور خدمات فني رسيده است.

– پل بزرگ ( پيش تنيده – بااجراي طره آزاد ) مستضعفان كرج ، كنارگذر كرج، چالوس- پلهاي اتوبان كرج ، كلاك

– محاسبه سازه هاي بزرگ مصلاي تهران، تكميل سازه مصلاي بندر انزلي – طراحي اولين مخازن 500 هزار بشكه اي نفت با سقف شناور

– طرح توسعه كارخانه سيمان آبيك (طرح توسعه در جهت قائم و بر روي سازه هاي موجود انجان يافته است بطوري كه ارتفاع سازه ها تا 155 متر مي رسد)

– پلها و ابنيه فني زياد، طراحي هاي صنعتي و عمراني كشور

فعاليتهای نيروگاه های هسته ای و تكنولوژی هسته ای

1- محاسبه و طراحي تكميل گنبد بتوني راكتور اتمي بوشهر (رده ايمني هسته اي) واخذ تأييديه بين المللي

2- محاسبه و طراحي و تهيه تكنولوژي بازسازي پوشش فلزي ايمني راكتور بوشهر (رده ايمني هسته اي) و اخذ تأييديه بين المللي و همچنين از پيمانكار روس

3- تأسيس مهندسين مشاور ايراتم ، انجام كارهاي مهندسي سهميه ايرانيها (رده عادي و ايمني هسته اي) ايراتم توانست تحت حمايت معنوي مسئولين وقت سازمان انر‍ ژي اتمي ايران بين سالهاي 69 الي اواسط 76 به توانائي بين 10 الي 100 در صد و بطور متوسط 65-60 در صد در طراحي نيروگاه هاي هسته اي نائل گردد.

فعاليتهاي انجمن

 • رياست هيات مديره انجمن سازه هاي فولادي ايران از سال 1381 تاكنون
 • رياست اولين كنفرانس ملي سازه و فولاد و دومين كنفرانس كاربرد فولادهاي پر استحكام در صنعت سازه 1389
 • عضو انجمن هاي مختلف