حضرت آیت ا.. محسنی گرکانی

حضرت آیت ا.. محسنی گرکانی

بیوگرافی

نام : احمد

نام خانوادگی: محسنی گرکانی

تاریخ تولد: 1305

مدرک تحصیلی: اجتهاد ( سطح 4 حوزه علمیه قم ) ب

سوابق سیاسی: نماینده مردم خبرگان رهبری از استان مرکزی، ریاست دیوان عالی کشور

سوابق علمی: مشتمل بر ده ها مقاله علمی در نشریات و فصل نامه های مختلف و تالیف ده ها کتاب از جمله:

حجاب در اسلام

زکات در اسلام

جایگاه ولایت فقیه

المیزان فی قضاء الاسلامی

دراسات فی الشهادات و الحدود الاسلامی

زیباترین الگوی پوشش در اسلام

ترجمه امالی صدوق

پیام امالی و بحث های موضوعی

نماز و زکات: بسوی ارزشها

آشنائی با فرهنگ قرآن

از دیگر مناصب سابق و فعلی او

  • نمایندگی خبرگان رهبری در دوره سوم از استان مرکزی؛
  • قضاوت در دیوان عالی کشور؛
  • امامت جمعه تویسرکان؛
  • مسؤولیت امتحانات طلاب حوزه علمیه قم؛
  • قاضی و ریاست شعبه نهم دیوان عالی کشور