حضور جمعی از دانشجویان موسسه در اردوی تشکلاتی بسیج دانشجویی در روستای اندیس

Image-3Image-2Image-4