***

 

موسسه آموزش عالی انرژی با توجه به سیاست های سازمان سنجش آموزش کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بهره گیری از برگزاری چند دفعه ای آزمون سراسری و یا پذیرش ظرفیت تکمیلی موسسات و دانشگاه ها امکانات ذیل را برای داوطلبان ورودی رشته های فعال این موسسه یا سایر رشته های دیگر دانشگاههای کشور در تمام ایام سال با مراجعه حضوری و یا تماس غیرحضوری فراهم آورده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس موسسه: ساوه،میدان سرداران،نرسیده به میدان خلیج فارس،بلوار سرلشکر شجاعی،خیابان سلمانیه

شماره تماس: 08648508- داخلی 114و 117