تاریخ : شنبه, مهر ۲۰م, ۱۳۹۲ | بازدید : 5٫063 مرتبه
 
logoP

 

1- امکانات خوابگاه خواهران به صورت خودگردان به تعداد محدود مهیا است، جهت اقدام به موقع و فردی به واحد حراست آقای هنرمند مراجعه شود.

۲- برای کسب اطلاعات خوابگاه برادران نیز به آقای هنرمند مراجعه شود.