قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال اول 1402-1403 و نیمسال دوم 1401-1402

جهت دریافت کارت دانشجویی به آقای هنرمند واحد حراست مراجعه نمایید.

 

 

با تشکر

معاونت آموزش