قابل توجه پژوهشگران و دانشجویان عزیز یادآور میشود که در ایام کنفرانس(سه روز قبل تا سه روز بعد)دوره های آموزشی زیر بمنظور ارتقاء توانمندیها کار آفرینی ،مهارت کارسازی و کاریابی و براساس دانش محوری تشکیل میگردد.

از داوطلبان و دانشجویان محترم درخواست میگردد برای ثبت نام در ساعت اداری با شماره 48508-086 و داخلی های 1،8،4 و در ساعات غیراداری  با شماره 09121555476 تماس حاصل فرمایند.

 

جهت کسب اطلاع بیشتر از هر دوره بر روی آن کلیک نمایید:

 

1-دوره های آموزشی مدیریت انرژی و ساخت نیروگاههای کوچک خانگی 3-1 روز (مسئول دوره دکتر احمد قریب)

2- دوره های آموزشی مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE 1-3 روز(مسئول دوره دکتر فرشاد هاشم زاده)

3- دوره های آموزشی مهندسی پزشکی و دارو سازی 3-1 روز(مسئول دوره دکتر آرزو غفاری)

4- دوره های آموزشی مدیریت ساخت و نظام مهندسی ساختمان 3-1 روز (مسئول دوره دکتر پویان فخاریان)

5 -دوره های آموزشی مقاله نویسی و تحقیق 3-1 روز (مسئول دوره دکتر رضا پیمانفر)

 

 

 

*برخی از دوره ها ممکن است صرفاً دو یا یک روزه باشند.

** شرکت کنندگان کنفرانس از 20-10 درصد تخفیف برخوردارند.

*** پذیرایی و نهار+دوره ها حتماً همراه با گواهینامه خواهد بود+حدنصاب افراد شرکت کننده در هردوره 20نفر خواهد بود.

**** برنامه اجرائی و عملیاتی کلی هریک از دوره ها با نام اساتید تا هفته های آینده (اسفندماه1400 ) ازهمین طریق دراختیار خواهد بود.

 

 

 

موسسه آموزش عالی انرژی