* دوره های تخصصی و حرفه ای

*دوره های پیشرفته آموزشی ( EM & Audit,HSE,DBA,MBA) شرح وظایف و راهبردها

*دوره های تخصصی کوتاه مدت

2 پاسخ

دیدگاه‌ها بسته‌اند.