تاریخ : پنجشنبه, اردیبهشت ۲۶م, ۱۳۹۲ | بازدید : 6٫566 مرتبه
 
mohseni

دکتر سعید محسنی

mohseni دکتر سعید محسنی

وضعیت تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تهران (دوره پژوهشی)

 

سوابق تحصیلی :

 

مدرک

رشته

محل اخذ مدرک

معدل

تاریخ           فارغ التحصیلی

دیپلم

ریاضی فیزیک

دبیرستان رشد_ تهران

۹۸/۱۶

۳/۱۳۷۷

کارشناسی

مهندسی مکانیک _ طراحی جامدات

دانشگاه آزاد اسلامی_  واحد تهران مرکزی

۷۶/۱۵

۳۰/۴/۱۳۸۲

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک _ تبدیل انرژی

دانشگاه تهران _ دانشکده فنی

۱۴/۱۸

۹/۱۲/۱۳۸۴

 

  داخل لوله میکروفین دار با شیبهای مختلفR-134a عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: انتقال حرارت چگالشی جریان

 

سوابق تدریس:

نام درس

محل تدریس

آزمایشگاه انتقال حرارت

دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران

آزمایشگاه ترمودینامیک

دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران

ماشینهای حرارتی

دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران

                                   

                         

سوابق پژوهشی ( مقالات):

 

 1. A. G. Gharib, S. G. Mohseni, M. Mohajer and M. GharibBioavailability of essential trace elements in the presence of phytate, fiber and calciumJournal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ,Vol 270, No.1, October 2006, pp.209-215.
 2. M.A. Akhavan-Behabadi, Ravi Kumar and S.G. Mohseni “Condensation heat transfer of  R-134a inside a microfin tube with different tube inclinations” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol 50, November 2007, pp.4864-4871.
 3. M.A. Akhavan-Behabadi, S.G. Mohseni, H. Najafi and H. Ramazanzadeh “Heat transfer and pressure drop characteristics of forced convective evaporation in horizontal tubes with coiled wire inserts” International Communications in Heat and Mass Transfer (Accepted)
 4. M.A. Akhavan-Behabadi, H. Najafi, S.G. Mohseni and H. Ramazanzadeh  “Investigation on heat transfer and pressure drop during flow boiling of R-134a inside horizontal coiled wire inserted tubes” Journal of enhanced heat transfer (Accepted)
 5. محمدعلی اخوان بهابادی، امیر رجبی نجار و سعید محسنی گرکانی "افزایش انتقال حرارت در چگالنده یک سیکل تبرید با مبرد R-134a توسط نوار پیچیده شده" نشریه دانشکده فنی، جلد۳۹، شماره۶، اسفند ماه ۱۳۸۴، از صفحه ۷۱۳ تا ۷۲۱٫
 6. محمدعلـی اخوان بهابادی و سعید محسنی گرکانی "تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالـشی جــریــان  R-134a داخل لوله میکروفین‌دار "نشریه دانشکده فنی، جلد۴۰، شماره۶، دی ماه ۱۳۸۵، از صفحه ۷۸۱ تا ۷۸۸٫
 7. محمد علی اخوان بهابادی و سعید محسنی گرکانی "انتقال حرارت جریان چگالشی R-134a داخل لوله میکروفین‌دار با شیبهای مختلف" چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت ۱۳۸۵٫
 8. محمدعلی اخوان بهابادی و سعید محسنی گرکانی "افزایش انتقال حرارت در جریان آرام تکفاز با استفاده از نوار پیچیده شده "پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اردیبهشت ۱۳۸۶٫
 9. محمدعلی اخوان بهابادی، سعید محسنی گرکانی و وحید اکبری پازوکی " انتقال حرارت و افت فشار در جریان چگالشی داخل لوله افقی مجهز به سیم پیچ" شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، اردیبهشت ۱۳۸۷٫
 10.   محمدعلی اخوان بهابادی، وحید حجازی، وحید اکبری پازوکی و سعید محسنی گرکانی "افزایش انتقال حرارت و افت فشار جریان چگالشی با استفاده از نوارهای پیچیده شده و سیم پیچ" یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره­ها، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، خرداد ۱۳۸۷٫
 11.   محمدعلی اخوان بهابادی، سید مهدی رضوی نسب و سعید محسنی گرکانی "مطالعه تجربی اثر شیب لوله بر انتقال حرارت در جریان جوششی داخل لوله­های میکروفین­دار" دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره­ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اردیبهشت ۱۳۸۸٫
 12.   وحید حجازی، محمدعلی اخوان بهابادی و سعید محسنی گرکانی "مطالعه تجربی افت فشار در جریان چگالشی داخل لوله مجهز به نوار پیچیده شده" دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره­ها، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اردیبهشت ۱۳۸۸٫