تاریخ : پنجشنبه, خرداد ۹م, ۱۳۹۲ | بازدید : 6٫518 مرتبه
 
logoP

 دکتر محمد صادق آيت اللهي

تحصیلات:

 1. ۴۲-۱۳۳۶  دبیرستان: شاهپور شیراز – ریاضی و فیزیک.
 2. ۴۶-۱۳۴۲  کارشناسی: دانشکده نفت آبادان (A.I.Tسابق)-رشته مهندسی نفت.
 3. ۵۰-۱۳۴۹  کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کالیفرنیا در برکلی (UCB)، گرایش: سیستم های حرارتی.
 4. ۵۶-۱۳۵۱ دکترا : دانشکده مهندسی و علوم مواد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی (UCB)- رشته  اصلی دکترا(Major) : مهندسی زمین شناسی و رشته های فرعی(Minors) : 1)- مهندسی نفت و ۲)- ریاضیات مهندسی.
 5. ۵۷-۱۳۵۶ فوق دکترا : لابراتوار لارنس وابسته به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی(LBL)، بخش تحقیقات انرژی.

عضویت در هیأت علمی:

دانشیار پایه ۱۶-عضو هیأت علمی سازمان انرژی اتمی از سال ۱۳۶۸٫

 

تألیفات:

 1. پسمانداری هسته‌ای انتشارات سازمان انرژی اتمی ایران (1380 تألیف)
 2. تولید برق از نیروگاه اتمی تألیف پروفسور ماکس کاربن استاد دانشگاه ویسکانسین آماده برای چاپ. (ترجمه ۱۳۷۶)
 3. مبانی مهندسی مخـازن هیـدروکربـوری زیـرزمینی- تالیف ل. پ. دیـک- (ترجمه ۱۳۸۶)
 4. تجربیات فاجعه جنگ ویتنام تألیف رابرت مک نامارا وزیر دفاع اسبق ایالات متحده در دوران جنگ ویتنام آماده برای چاپ. (ترجمه ۱۳۷۵)
 5. A Finite Element Method for Coupled Stress and Flow   Analysis in Fractured Rock Mass, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abs. Vol. 19 pp 185-193, 1982.
 6. Elastic Behavior of Fractured Reservoir Rock (in Farsi), presented at International Symposium of Oil, Gas and Petrochemicals, 1990,
  Tehran.
 7. Elasticity of Aquifer Rock and its Effect on Rock Mass Permeability, Accepted for presentation and conference publication at the 31st  Conference of International Association of Hydrologists (IAH), Sept. 2001, Munich, Germany.

8- Major cause for Discrepancy between Reservoir      Simulation Results and Actual Data, presented at the Symp. Of Oil, gas and petrochemical, Nov. 2001, Tehran.