به اطلاع دانشجویان، اساتید و مراجعین محترم می رساند:

موسسه آموزش عالی انرژی تمامی ایام هفته به جز شنبه ها باز می باشد و آماده ارایه خدمات به دانشجویان و اساتید محترم می باشد.