به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 96 و ماقبل میرساند:

به دلیل مشکلات فنی در سامانه، زمان انتخاب واحد دانشجویان محترم از تاریخ 22 شهریور ماه انجام خواهد شد.

 

امور آموزش            

موسسه آموزش عالی انرژی