موسسه آموزش عالی انرژی

 

با سلام و ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه‌ پذیرفته شدگان دوره‌های‌ کارشناسی نا پیوسته سال‌ 1401 ، اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه‌ پذیرفته شدگان در ساعت اداری تا تاریخ پنج شنبه 21 مهرماه تمدید گردید.

 

**مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  کارشناسی ناپیوسته   **

الف:مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته شدگان :

1-اصل گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی که درآن معدل و تاریخ فراغت از تحصیل قید شده باشد با دو برگ کپی

2-اصل و شناسنامه و دو برگ کپی از تمامی صفحات آن

3- اصل کارت ملی و دو برگ کپی

4-6 قطعه عکس 4*3تهیه شده در سال جاری

5-مدرک نظام وظیفه (کارت پایان خدمت .کارت معافیت یا لغو معافیت تحصیلی )و دو برگ کپی

 

 

با آرزوی موفقیت روز افزون

موسسه آموزش عالی انرژی