بسمه تعالی

به اطلاع اساتید و دانشجویان عزیز می رساند:

ساعت کار اداری موسسه آموزش عالی انرژی 

یکشنیه ها از ساعت 8 تا 13

دوشنبه تا پنج شنبه ها از ساعت 8 تا 15

 

و زمان حضور خانم کاوه برای انجام امور دانشجویان فن و دانش 

یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 12:30-14

پنج شنبه ها ساعت 8 تا 14