سرکار خانم مریم قریب

سرکار خانم مریم قریب

تحصیلات

 • کسب نمره 93 در TOEFL iBT ( آبان 1388)
 • یک ماه دوره تربیت مدرس برای آموزش زبان انگلیسی در مؤسسه علوم و فنون کیش
 • کسب مدرک کارشناسی در رشته زیست شناسی از دانشگاه الزهرا(س)(1387)
 •  12 ماه دوره یادگیری زبان روسی

سوابق کاری

 • آموزش زبان انگلیسی در مؤسسه علوم و فنون کیش ( از تابستان 1388 )
 • کار دانشجویی در آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه ایمونولوژی دانشگاه الزهرا(س) بمدت 4 ماه
 • دوره 3 ماهه کارآموزی در آزمایشگاه سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدارک غیر دانشگاهی

 • کسب گواهی پایان دوره تربیت مدرس برای آموزش زبان انگلیسی از مؤسسه علوم و فنون کیش

مقالات

 • “ The Interrelation Among Radiological , Toxicological And Some Nutritional Trace Elements In Daily Diets ” By A.G. Gharib , M.G. Gharib and S.G.Mohseni – (2003) ,Accepted in 3rd International IUPAC Symposium on Trace Elements in Food (TEF-3) 1-3 April 2009, Rome – Italy (www.tef3-2009.it)

   

 • “Bioavailability of essential trace elements in the presence of phytat ,fiber and calcium ” By  A.G. Gharib, S.G. Mohseni , M. Mohajer, M. Gharib –  published in Journal of Raidioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol.270, No.1 (2006)
 • “Intakes of Radiologically Important Trace Elements From Iranian Daily Diets”  By A.G. Gharib , M.G. Gharib – (2011) , under publication in Iranian Journal Of Science and Technology

 

 • “ Peculiarities of Minerals in Iranian Daily Diets and Bioavailability Aspect ” By A.G Gharib , M. Gharib(2007), under publishing

کتابها

 • نقش ریزمغذی های معدنی در سلامت انسان، گرد آوری و تدوین: احمد قریب ( عضو هیئت علمی – استاد) با همکاری فاطمه اهری هاشمی و مریم قریب (1389)

عضویت ها

 • عضویت در اولین کنگره تخصصی اکولوژی برگزار شده در دانشگاه الزهرا (س)
 • عضو هیئت مؤسس مؤسسه آموزش عالی انرژی