به اطلاع کلیه اساتید ، دانشجویان و اهل قلم می رساندکه با تلاش های بی وقفه و پیگیری های انجام شده امکان ثبت و عضویت موسسه آموزش عالی انرژی در یکی از معتبرترین مراجع ثبت دانشگاهی جهان فراهم و محقق گردید.

مرجع مزبور تحت عنوان

International association of universities world higher education database (IAU WHED)

شناخته شده و بخش اعظمی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی معتبر جهان در آن عضویت دارند.

بدین ترتیب اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویانی که برای کار و یا ادامه تحصیل در خارج از کشور به معرفی موسسه آموزش عالی انرژی نیاز دارند میتوانند از طریق سایت http://www.whed.net/ مراجعه و اطلاعات مربوط به موسسه با ID=IAU-027704 را اخذ نمایند.

IAU - Copy