جمعی از اساتید و کارکنان موسسه آموزش عالی انرژی، به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری،  اسفندماه ۱۴۰۲ با غرس نهال در محوطه دانشگاه، این روز را گرامی داشتند.