قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي،
خواهشمند است بعد از انتخاب استاد راهنما و نگارش پروپوزال و گرفتن مجوز پيشينه تحقيق از ايران داك جهت وقت دفاع از پروپوزال با ايميل تحصيلات تكميلي در ارتباط باشيد. روز دفاع از پروپوزال تصوير تاييد پيشينه تحقيق بهمراه پروپوزال همراهتان باشد. همچنين بعد از تكميل پايان نامه (١) مجوز همانند جويي (٢) از ايران داك گرفته شود و فرم اعلام اختتام پایان نامه و درخواست برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (٣) تكميل شود. بعد از مشورت با استاد راهنما و تعيين وقت دفاع فايل هاي ١، ٢، ٣ و وقت دفاع پيشنهادي براي ايميل تحصيلات تكميلي فرستاده شود. فايل هاي ٢ و ٣ روز دفاع همراه داشته باشيد. تمامي فايل هاي مربوطه به خصوص پروپوزال و پايان نامه در قالب و با فرمت دانشگاه نگارش شود (در سايت دانشگاه و آدرس زير موجود است).
فايل هاي مربوطه از سايت دانشگاه در مسير امور پژوهشي، فرم هاي تحصيلات تكميلي قابل دسترس است.
لازم به ذكر است، در تمامي مراحل تاييد كتبي (امضا) استاد راهنما براي پيشرفت و تاييد نياز است.
ایمیل تحصيلات تكميلي: thesis@energy.ac.ir
موفق باشيد
مدير تحصيلات تكميلي
پيمان فر