Top of Form

تمدید شد….

موسسه آموزش عالی انرژی ضمن آرزوي موفقيت براي كليه‌ پذیرفته شدگان آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌در دوره‌هاي‌ كارشناسي ‌ارشد ناپيوسته ‌ 1401 ،اعلام می دارد :

ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان تا پایان وقت اداری  روز دو شنبه 21/06/1401  .تمدید شد .

الف ‍- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌     

  • اصل‌ و دو برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) و تاریخ فراغت از تحصیل قيد شده‌ باشد‌.

تبصره ‌1 پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) را ارائه‌ نمايند.

  • اصل و دو برگ تصویر مدرک کاردانی مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کاردانی و تاریخ فراغت از تحصیل قید شده باشد .( مخصوص پذیرفته شدگانی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته هستند)
  • اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ كپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
  • شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌
  • مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ مشخص‌ كند (لغو معافیت تحصیلی)
  • ان دسته از داوطلبانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت هستند به همراه داشتن اصل و دو سری کپی از آنها الزامی می باشد .
  • گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرک کارشناسی برای پذیرفته شدگانی که که در مقطع ارشد با توجه به مفاد آیین نامه استعداد درخشان با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند
  • دانشجویانی که در زمان اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته دانشجوی سال اخر بوده اند و حداکثر تا 31/06/1401 فارغ التحصیل می شوند باید فرم معدل را ازصفحه79 دفترچه دانلود و بعد از تایید دانشگاه کارشناسی به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.
 
لازم به ذکر است داوطلبان ورودی رشته های مهندسی انرژی  در همه مقاطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) از پرداخت شهریه ثابت معاف و رایگان محسوب میگردد.

با آرزوی موفقیت

                                                                                                                             موسسه آموزش عالی انرژی

Bottom of Form