قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید رشته ی عمران اجرایی موسسه  آموزش عالی انرژی

   کلیه کلاسهای رشته عمران اجرایی موسسه آموزش عالی انرژی

در دو روز چهارشنبه و پنج شنبه برگزار می گردد.

 

                                        مدیریت آموزش

                                       مهندس خسروی