قابل توجه کلیه متقاضیان

ثبت نام در بهمن ماه (تکمیل ظرفیت بدون آزمون)

به اطلاع می رساند کلیه متقاضیان محترم می توانند با در دست داشتن آخرین مدرک تحصیلی جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته( از تاریخ 10/29 لغایت 11/15) و در مقطع کاردانی (از تاریخ 11/1 لغایت 11/18 ) و در مقطع کارشناسی ناپیوسته ( از تازیخ 11/16 لغایت 11/30 )به موسسه آموزش عالی  انرژی مراجعه نمایند.

 

موسسه آموزش عالی انرژی

شماره تماس: 08648508