با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مراسم روز درختکاری در محوطه دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور معاونین دانشگاه، جمعی از مدیران و اساتید برگزار شد؛ چند اصله نهال در محل های از پیش تعیین شده در محوطه موسسه اموزش عالی انرژی کاشته شد.