تاریخ : یکشنبه, مهر ۲۱م, ۱۳۹۲ | بازدید : 6٫276 مرتبه
 
logoP

شرح وظایف :

۱- اداره کلیه امور آموزشی موسسه

۲- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان به خصوص شورای مرکزی موسسه

۳- نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی از طریق دفتر نظارت و سنجش با همکاری مسئول نظارت و ارزشیابی موسسه

۴- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی جهت ارائه به شورای مرکزی موسسه

۵- تنظیم دستور جلسات آموزشی شورای آموزشی موسسه

۶- برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط

۷- نظارت برحسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر گروه و ارزیابی آن و ارائه گزارش

۸- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای مختلف ذیربط در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست و واحد نظارت وارزیابی موسسه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی

۹- همکاری با معاونت امور دانشجویی و فرهنگی در راستای ارتقاء عملکرد موسسه

۱۰- اجرای دوره های علمی بر اساس موازین و آیین نامه های وزارت علوم وتحقیقات وفناوری

۱۱- مدیریت کلاس ها ،آزمایشگاه ها و مدیریت امور مدیران گروه ها ،اساتید،دانشجویان و تهسه برنامه های مشاوره

۱۲- نظارت بر امور مربوط به ثبت نام ،نظام وظیفه ،انجام امتحانات و درج نمرات ،امور فارغ التحصیلان و تکمیل پرونده های دانشجویان،استادان و . . .