.معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی انرژی برگزار می کند.

بدینوسیله به اطلاع می رساند معاونت دانشجویی فرهنگی موسسه آموزش عالی انرژی در نظر دارد اولین جشن فارغ التحصیلی را در محل موسسه برگزار نماید. در این مراسم که اولین جشن فارغ التحصیلی موسسه آموزش عالی انرژی محسوب می گردد، علاوه بر تقدیر از دانشجویان ممتاز در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی ، کانون فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی انرژی نیز اعلام موجودیت خواهد کرد تا شاهد تداوم ارتباط فعال فارغ التحصیلان با موسسه باشیم .با عنایت به لزوم تدوین برنامه دقیق برای اجرای مراسمی مناسب ،از کلیه فارغ التحصیلان گرامی در خواست می شود حداکثر تا30 آذر 93 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

شرایط ثبت نام :

تکمیل فرم پیوست (قابل دریافت از سایت موسسه ) و ارسال فرم به آدرس ایمیل khosravi@energy.ac.ir  
واریز مبلغ 20000 تومان برای هر دانشجو و مبلغ 5000 تومان برای هرهمراه (حداکثر دوهمراه )به شماره حساب 4084426657 به نام موسسه آموزش عالی انرژی حداکثر تا 30/9/1393 و ارسال فیش واریزی به آدرس ایمیل khosravi@energy.ac.ir

*برای ثبت نام نهایی ارائه فیش واریزی برای دانشجو و همراهان الزامی است.

**توجه داشته باشید هنگام تکمیل فیش واریزی حتما مشخصات شخص دانشجو قید گردد.

***درصورت عدم برگزاری جشن مبالغ واریز شده عیناً به دانشجو عودت داده خواهد شد.

زمان دقیق برگزاری جشن فارغ التحصیلی پس از مشخص شدن تعداد ثبت نام کنندگان و همراهان اعلام خواهد شد.

 (بعد از ارسال ایمیل حتما از سرکار خانم خسروی مدیر امورفرهنگی  باشماره 08642228093داخلی 1تاییدیه دریافت ایمیل رابگیرید).
دانشجویان به صورت حضوری نیز می توانند با مراجعه به سرکارخانم خسروی ثبت نام به عمل آورند.

 

 

                                                   کمیته دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی انرژی