تاریخ : یکشنبه, اردیبهشت ۲۲م, ۱۳۹۲ | بازدید : 13٫236 مرتبه
 
Untitled-11

Untitled 11 ریاست موسسه

دکتر احمد قریب گرکانی…B.Sc., M.Sc., Ph.D

فارغ التحصیل دانشگاهای ایران و مرکز علوم هسته ای دانشگاه برونل انگلستان

عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران-استاد پایه۲۲

معاون( سابق) سازمان انرژی اتمی ایران

رئیس مرکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر عامل سابق

شرکت مصباح انرژی

مسئول، طراح و مجری پروژه های بزرگ وملی (پژوهشی واجرایی)کشور

نماینده علمی سازمان در روسیه فدراتیو

دبیر هیئت موئسس و اولین رئیس انجمن عناصر کمیاب ایران و مرکز ماهواره ای یونسکو در ایران

عضو انجمن های علمی، خیریه و تشکل های فرهنگی و سیاسی کشور

استاد دانشگاه –فعال علمی کشور- مدیرعامل موئسسه(ره آورد) علوم وفنون

بیوگرافی کوتاه

دکتر احمد قریب گرکانی…B.Sc., M.Sc., Ph.D, متولد ۱۳۲۷،متاهل و دارای دو فرزند

فارغ التحصیل دانشگاه های ایران و مرکز علوم هسته ای دانشگاه برونل انگلستان

عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران-استاد پایه۲۲

معاون( سابق) سازمان انرژی اتمی ایران- استاد دانشگاه

رئیس مرکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران – فعال علمی کشور

مدیر عامل سابق شرکت مصباح انرژی

مسئول، طراح و مجری پروژه های بزرگ وملی (پژوهشی واجرایی)کشور

مسئول و مدیر گروه تهیه دانش فنی،طراحی و اجرای پروژه های آب سنگین اراک و انتخاب سایت

مسئول اولین پروژه تولید کیک زرد در مقیاس نیمه صنعتی، اولین مسئول پروژهUCF در مقیاس آزمایشگاهی…

اجرای پروژه تغذیه و پزشکی سراسری و ملی با استفاده از رادیو ایزوتوپها و…

حل و فصل برخی از دعاوی بین المللی سازمان انژی اتمی ایران

نماینده علمی سازمان درکشور روسیه فدراتیو

موئسس و اولین رئیس انجمن عناصر کمیاب ایران و مرکز ماهواره ای یونسکو در ایران

هدایت پایان نامه های دکتری و فوق لیسانسدرزمینه های پزشکی، علوم و مهندسی هسته ای

عضو انجمن های علمی، خیریه وتشکل های فرهنگی و سیاسی کشور

مدیرعامل موئسسه(ره آورد) علوم وفنون

 

 بیوگرافی کاملتر

نام:احمد قریب(گرکانی)

سال تولد:۱۳۲۷

تابعیت: ایران

تاکنون-۱۳۸۹ مشاورسازمان انرژی اتمی ایران

۱۳۹۰-۱۳۸۵: عضوو ریس کمیته علمی انجمن عناصر کمیاب ایران – استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۱۳۸۱ -۱۳۸۵:موسس و اولین رئیس انجمن عناصر کمیاب ایران و مرکز ماهواره ای یونسکو

۱۳۸۴-۱۳۸۵: استاد دانشگاه امیر کببیر و پیام نور

۱۳۸۴-۱۳۸۵: مشاور ارشد شرکت مصباح انرژی

۱۳۸۱-۱۳۸۳: مشاور پروژه های معاونت پژوهشی

۱۳۷۸-۱۳۸۱: نماینده علمی سازمان در کشور فدراتیو روسیه

۱۳۷۱-۱۳۷۷: رئیس مرکز پژوهشی انرژی اتمی و مسول پروژه های.

۱۳۷۶-۱۳۷۷: عضو هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت مصباح انرژی

۱۳۶۸-۱۳۷۰: مشاور سازمان

- مسول همکاریهای فنی در امور اکتشاف و تغلیظ اورانیم با موسسه هسته ای چین

- مسول همکاریهای فنی با آژانس

- مسول پروژه مطالعات مقدماتی پروژه هیپ لیچینگ و مسئول پروژه تولیدکیک زرد منطقه گچین بندرعباس

- مسئولیت های مشاوره ای مرتبط درسطح سازمان

۱۳۶۴-۱۳۶۸: معاون سازمان در امور مواد اولیه و سوخت ومدیر واحد سوخت

۱۳۶۳ -۱۳۶۴ : مدیر واحد سوخت وساخت اولین کارخانه نیمه صنعتی(پایلوت) مطالعه و تولید کیک زرد.

۱۳۵۹ -۱۳۶۳: عضو گروه رادیو شیمی مرکز تحقیقات هسته ای و مسئول پروژه UCF در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت

۱۳۵۵-۱۳۵۹ :دانشجوی دوره دکتری در مرکز علوم هسته ای دانشگاه برونل انگلستان و اخذ درجه دکتری شیمی(هسته ای)

۱۳۵۴-۱۳۵۵ : مسئول گروه کمپلکس شیمی در بخش شیمی مرکز تحقیقات هسته ای

۱۳۵۱-۱۳۵۵: تکنولوژیست آزمایشگاههای پزشکی در بیمارستانهای کودکان تهران و قلب تهران

۱۳۵۴: اخذ درجه فوق لیسانس شیمی با گرایش هسته ای از دانشگاه تهران / مرکز اتمی قبلی و مرکز

تحقیقات هسته ای فعلی

۱۳۵۰: اخذ درجه لیسانس شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

IAEA گواهینامه های تخصصی از آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA و سازمان برنامه و مدیریت:

الف- تکنیکهای آنالیز هسته ای در تایلند توسط IAEA

ب- سیکل سوخت هسته ای در آژانتین توسط IAEA

ج- اصول برنامه ریزی و توسعه در ایران توسط  سازمان برنامه و مدیریت

عضویت در انجمن ها،مجامع و هئیت ها

۱-عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲-عضو انجمن بین المللی تحقیقات عناصر کم مقدار در انسان(ISTERH)

3-عضو انجمن فارغ التحصیلان امریکا ،اروپا ،اقیانوسیه در ایران

۴-عضو هئیت تحریر نشریه علمی سازمان۱۳۶۷-۱۳۶۰ ،۱۳۷۷-۱۳۷۳

۵-عضو کمیته ارزشیابی هئیت علمی سازمان ۱۳۷۶-۱۳۶۵

۶-عضو گروه اورانیم در آژانس بین المللی انرژی اتمی

۷-عضو هئیت مؤسس و هیئت مدیره انجمن عناصر کمیاب ایران ۱۳۸۵-۱۳۸۱

انتشارات (مجلات علمی کشور)

۱-اندازه گیری همزمان رنیوم و تنگستن از طریق روش های رادیو شیمی در کانیها-نشریه سازمان انرژی اتمی- جلد دوم- سال ۱۳۶۱

۲-آنالیز نمونه های بیولوژیکی استاندارد آژانس بین المللی انرژی اتمی- نشریه سازمان انرژی اتمی- جلد دوم- سال ۱۳۶۱

۳-مطالعه عناصر کم مقدار ضروری از طریق روشهای آنالیز هسته ای- نشریه سازمان انرژی اتمی- جلد دوم- سال ۱۳۶۱

۴-مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روش های آنالیز هسته ای – نشریه سازمان انرژی اتمی- شماره۷ بهار سال۱۳۶۷

۵- عناصر بحرانی در رژیم های تغذیه و الگوهای غذایی ایران،۱۳۷۰ مجله علوم صنایع غذایی ایران  ،شماره ۲و۳ ص ۶۱-۴۲ زمستان ۱۳۷۰

۶-الگوی غذایی مردم ایران و میزان دریافت عناصر کم مقدار از روش های هسته ای، مجله علوم صنایع غذایی ایران  شماره ۱ تابستان ۱۳۷۰

۷-نسل جدید از راکتورهای اتمی قدرت (گردآوری و ترجمه) مجله انرژی هسته ای ،شماره ۱۷       ص۱۴-۱۰ تابستان ۱۳۷۳

۸- انتخاب محل های هسته ای- نشریه علمی سازمان انرژی اتمی شماره۲۱،ص۱۵-۱ ۱۳۷۹

۹- شناسایی و تعیین رادیو شیمیایی عناصر منیزیم،منگنزو مولیبدن در مواد بیولوژیکی –  نشریه علمی سازمان انرژی

اتمی شماره ۱۱۵ص ۶۱-۵۱  سال۱۳۷۶

۱۰- توسعه دانش فنی و تکنولوژیکی گرافیت- مجله علوم و فنون هسته ای شماره….، ۱۳۸۳ و کنفرانس شیراز

۱۱- تکنولوژی هسته ای وآب سنگین- مجله علوم و فنون هسته ای شماره….، ۱۳۸۳ و کنفرانس شیراز

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی غیر ایرانی:

Publications(articles in journals)

1-detn. of Ge and Sn in Geological materials by RNNA, Radiochemica acta.

,27,35-38,1980

2-distribtion of La ,Eu,Ge,Se,P and S in Nickeliferous laterictic profile  Mineralogical Magazine,43,820-2(1980).

3-Re and W in Nickeliferous laterictic profile Mineralogical Magazine 42/513-6(1987).

4-detn.of Re in Geological Materials by RNAA,Talant,25,569-72,1978

5-The Study of Trace Elements in Milk by Nuclear Analytical Techniques,J. of radioanalyctical and Nuclear chmistry,article 89/1(1985)31-44.

6-An International Collaborative Research Programme On Minor and Trace Elements In Total Diets In: Trace  Elements-Analytical Chemistry in medicine and Biology,Walter de Gruyter&co.,Berlin,NewYork,Vol,4,1987PP157-164

7- Iranian Whole diet Modelling Dent,of Intakan trace elements,J.ofTrace Elem. Exper. Med.Vol.,2,1989P79

8-Essential Elements conectration Measuring by NAA and ICPin Iranian Dietary patterns,J.of Trace Elem. Exper .Med., Vol2,P148,1989.

9-Dietray Intaks of Trance Elements and related nutrients in eleven countries,proceedings of the TEAM-7,ISBN86-81477-02-1,Zagreb,1991.

10-Exploration of Intra- and inter-Regional Mulrivarible patterns in the IAEA global daily diet data, 1992.

11-Simulation of Iranian Total Mixed diets and their enalysis for essential and toxic elements using nuclear and complementary analytical Techniques, J. of Radioanalytical and Nuclear chemistry,Vol.249,No.1.(2000)47-60

12-The importance of nuclear analytical techniques in the determination of mineral micronutrients Iranian daily diets ,J. of  Radioanalytical and Nuclear chemistry, Vol.249,No.3(2000)551-563.

13-Determination of Essential Trace Elments in Daily Diets by Comparative Methodologies and alterations,The J.of elements in Experimental Medicine,Volume14,No.3(2001)p326

14-Intaks of Toxic Trace Elements from Iranian Daily Diets,The J. of Trace  Elementsin Experimental Medicine,Volume 14,No.3 (2001)p337

15–Determination of Essential T.E.in Daily Diets by Comparative methods and alteration, Trace Elements Medicine,(Russian). Vol.4,No.1(2003)21-32

16- Intaks Radioanalytical important Trace Elements from Iranian Daily Diets,4th Int.Symp.On Trace Elements