تاریخ : پنجشنبه, دی ۲۸م, ۱۳۹۱ | بازدید : 8٫552 مرتبه
 
logoP

اعضای هیات امنای موسسه

 

* حضرت آیت ا.. محسنی گرکانی 

* دکتر پرویز جبه دار مارالانی (رئیس هیات امناء و چهره ماندگار کشور )

* آقای دکتر رضا امرالهی بیوکی

* آقای دکتر محمد صادق آیت اللهی

* دکتر مرتضی قریب

* دکتر جمشید کمالی

* دکتر رضا  نجفی اسداللهی

*دکتر مجید نیلی احمد آبادی

* آقای مسعود فراهانی

* دکتر احمد قریب (دبیر هیئت امناء)