💢 معیارهای جدید رتبه بندی ملی دانشگاه های کشور (ISC) تصویب شد

🔹 معیارهای جدید رتبه بندی ملی دانشگاه های کشور (ISC) در کارگروه رتبه بندی در جلسه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

 

معیارهای جدید رتبه بندی ملی دانشگاه های کشور (ISC) تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، سید احمد فاضل زاده رئیس موسسه ISC گفت: پیرو سیاست‌های کلان نظام علم، فناوری و نوآوری کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونین و مدیران وزارت عتف، این مؤسسه نسبت به بازتعریف و ارتقا نظام رتبه بندی ملی مؤسسات آموزش عالی کشور اقدام نموده و روشناسی جدید رتبه بندی ملی دانشگاه‌های کشور (ISC) در کارگروه رتبه بندی و جلسه شماره ۹۷۲ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۳.۱۲.۱۴۰۲ به تصویب رسید. در تعریف این معیارها، گفتمان انقلاب اسلامی و راهبردهای مندرج در اسناد بالادستی نظام شامل نقشه جامع علمی کشور، بیانه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی، برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت عتف، سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و نقشه مهندسی فرهنگی، برنامه جامع بهره وری کشور و برخی گزارشهای مربوط به طرح‌های پژوهشی اخیر در حوزه رتبه بندی و سیاست گذاری علم و فناوری در نظر گرفته شده است.

رییس مؤسسه ISC در ادامه تاکید کرد: دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ به معرفی مدلی جدید از دانشگاه می‌پردازد که پاسخگوی نیازهای عصر جدید کشورمان باشد. لازمه چنین شرایطی این است که دانشگاه تمدن ساز برای پذیرش مسئولیت‌های جدید و ورود موفق به سده آینده و همچنین ارائه خدمات کارامد به نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باید موانع و فرصت‌ها را تشخیص دهد. از این رو دانشگاه به عنوان یکی از مراکز علم، فناوری و فرهنگ که وظیفه تولید، تبیین و تعمیق علم، معرفت و فرهنگ را بر عهده دارد و از مهمترین مراکز تاثیرگذار بر شکل گیری و رشد هر تمدنی است.

رییس مؤسسه ISC گفت: امروزه دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای آموزشی، پژوهشی و فناوری یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء در اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شوند که تاثیر به‌سزایی در ارزش آفرینی اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند. لذا رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از مهمترین دغدغه‌های سیاست گذاران حوزه علم و فناوری محسوب می‌شود. رتبه بندی‌های علمی علاوه بر اطلاع رسانی به جامعه در مورد عملکرد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، به مقایسه بین دانشگاه‌ها می‌پردازند. دانشگاه‌ها از نتایج رتبه بندی ها برای تعیین اهداف، برندسازی و تبلیغ خود به منظور جذب دانشجو، استادان و پژوهشگران برجسته استفاده می‌کنند. همچنین نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها، در رقابت پذیری و نیز برخورداری از منابع و تسهیلات حمایتی حائز اهمیت است.

فاضل زاده افزود: بنابر این فرایندهای ارزیابی، معیارها و شاخص‌های رتبه بندی خود موضوعی چالش برانگیز در نظام‌های رتبه بندی اعم از ملی و بین المللی محسوب می‌شود. نقش هدایت گر این معیارها در تحقق سیاست‌های بالادست علم و فناوری نظام‌های سیاسی، از اهمیت بسزائی برخوردار است و در درازمدت ابزاری در راستای تحقق این سیاست‌ها و جریان سازی فکری در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری کشور خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز باید مانند سایر کشورها نظام رتبه بندی خود را با توجه به هدف کشور مبنی بر ساخت دانشگاه‌های تمدن ساز اسلامی بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی تبیین نماید.

در معیارهای جدید توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها، مرجعیت علمی و فناوری کشور در سطح بین المللی و همچنین پاسخگو بودن دانشگاه‌ها به حل مسائل کشور توجه ویژه ای شده است، همچنین، شاخص‌های “دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی” و “مدیریت و بهره وری” موسسات نیز از جمله شاخص‌های جدید برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها به معیارها اضافه شده است.

معیارهای جدید رتبه بندی ملی دانشگاه‌های کشور (ISC) در ۶ حوزه آموزش (با وزن ۲۵ درصد)، پژوهش (با وزن ۲۰ درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن ۱۵ درصد)، مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری (با وزن ۱۵ درصد)، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی (با وزن ۱۵ درصد) و مدیریت و بهره وری (با وزن ۱۰ درصد) شامل ۵۶ شاخص و ۱۶۵ زیرشاخص است.

معیارهای جدید رتبه بندی ملی دانشگاه های کشور (ISC) تصویب شد

مشروح خبر در لینک زیر: mehrnews.com/x34vtZ