برگزاری نشست تبیین دستاوردهای 40 ساله انقلای اسلامی از نظر متفکران بین المللی با حضور جناب شیخ عبدالکریم پاز مدیرکل مرکز اسلامی بوئنوس آیرس و امام جمعه محترم و اساتید و مسئولین شهرستان ساوه در سالن اجتماعات دانشگاه انرژی

یکشنبه 99/11/12 

4321