نشست هم اندیشی کانون دانشجویی هلال احمر با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونت دانشجویی- فرهنگی در اتاق کنفرانس برگزار گردید.  

جناب آقای دکتر قریب  با قدردانی از فعالیت دانشجویان بیان داشتند دانشگاه نیز در حد توان و امکان حامی و پشتیبان فعالیت و خدمات کانونها خواهد بود.

در ادامه دبیر کانون دانشجویی هلال احمر به برخی از اقدامات انجام گرفته و نیز برنامه های آینده اشاره داشتند.

thumbnail (3)thumbnail (6)thumbnail (4)