وام و تسهیلات دانشجویی

الف . شرایط عمومی متقاضی تسهیلات :

دارا بودن اولویت نیاز مالی( به تشخیص معاونت محترم دانشجویی).

دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.

عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر.

عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی).

ب. شرایط آموزشی وام گیرندگان:

1- دانشجوی تمام وقت باشد.(دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی، کفایت می کند).

تبصره: دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی کفایت می کند.

 2-  اشتغال به تحصیل درسنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه به شرح ذیل:

کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال).

 کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال ).

تبصره 1: مرخـصی تحـصیلی مجاز ﺗﺄیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه  نمی­گردد.

تبصره 2: چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره­اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد، مدت مذكور جزء سنوات تحصیلی وی  محسوب خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي­تواند استفاده نمايد.

 

ج. مراحل دریافت وام:

1- مراجعه به سایت صندوق رفاه به آدرس http://bp.swf.ir .  

2- تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات فردی(آدرس دقیق با کد پستی ثبت شود و شماره همراه حتما مختص کد ملی وام گیرنده باشد)

3- درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی (لطفا در بازه زمانی اعلام شده نسبت به درخواست وام اقدام نمائید.)

4- ارائه مدارک درخواستی (کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی وام گیرنده و ضامن، سند تعهد الصاقی در سایت صندوق رفاه، گواهی کسر از حقوق ضامن).