پاسخ سوالات همایش پنجشنبه هشتم آبان ماه 93

از شرکت دانشجویان مقاطع مختلف در همایش آزاد اندیشی روز پنجشنبه 8/8/ 1393 به خصوص آن دسته که به طور فعال تر و حتی با طرح سوال  و یا ارائه مطلب موسسه  را مرهون نظرات خود قرار داده بودند تشکر می گردد .به هر حال عمدتاً سپاس موسسه از همدلی ،همراهی ،صمیمیت و اراده شما جهت کاهش کمبودها ست.گرچه موسسه معتقد است که تقریباً هر آنچه که باید در یک مرکز دانشگاهی فراهم گردد. کم و بیش مهیاست ولی هیچ تردید نیست که پیوسته نظرات شما دانشجویان سازنده و قابل توجه ویژه خواهد بود.

پاسخ های زیر حداقل باید شامل 90% سوالات مطرح شده باشد.دانشجویانی که پاسخ متناسب دریافت نکرده اند در روز های پنجشنبه هر هفته ساعت    13-12 در یکی از نمازخانه ها یا سالن اجتماعات البته با اطلاع قبلی به اینجانب یا به یکی از مدیران گروه های مربوطه پاسخگو خواهیم بود .

  1. در مورد بیمه و بیمه تکمیلی (در درجه دوم )اگر اطلاعات عمومی فردی دانشجو کافی بوده است حتماًانجام شده است  امورمالی در این مورد اطلا ع رسانی خواهد کرد.

2- در مورد آتلیه معماری ،میزهای مخصوص نقشه کشی ،میز و صندلی طراحی و آزمایشگاه های عمران(مقاومت مصالح،مکانیک خاک،سیمان،بتون و مصالح ساختمانی )همه تا حد نسبتاً خوبی وجود دارند .لطفاًاز مدیر گروه بخواهید که پاسخگو باشند.

  1. ما هم با شما هم عقیده هستیم که همه ساختمان ها ،سرویس های بهداشتی ،فضاهای مطالعه ،کریدرها  ،کتابخانه متعارف و کتابخانه دیجتال ،سلف سرویس ،نهار خوری های جداگانه  ایده آل نیستند  ولی اولاً وجود دارند ثانیاً بد هم نیستند .اطلاع دارید که اقدامات ساختمان های جدید عملاً شروع شده اند امیدورایم بتدریج جانشین ساختمان های فعلی شوند ولی در ساختمان های شماره 1 و 2 امکانات اولیه (سرویس ها و آب خوری )در حد میانگین دانشگاه های دولتی و غیر دولتی وجود دارند .

 

 

4- دانشجویان مطلع هستند که شهریه فرهنگی مصروف امور ورزشی،سالن ها ،مشاوره های فرهنگی ،فضاهای مجازی و…. می شود .ان شاءاله با ازدیاد تشکل انجمن های علمی و افزایش این نوع فعالیت ها شاهد رشد منطقی در رشته های مختلف و نشریه های دانشجوئی نیز باشیم .ضمناً امور فرهنگی و پژوهشی متفقاً روزنامه ها ی روز و مجلات علمی معتبر را در اکثر رشته ها به صورت روزانه و هفتگی و ماهیانه تهیه و در بخش مجلات قرار می دهند .در همین راستا باید اضافه کنم که موسسه در صدد درست کردن فضای باز ورزشی در محل جدید موسسه می باشد .امیدواریم تا سال آینده این فضا قابلیت بهره برداری داشته باشد .در مورد اردو ها با تشکیل انجمن ها ی علمی و درخواست از امور فرهنگی می توانند برقرار گردند.

5- سایت های کامپیوتری شماره 1 و 2 و همچنین آزمایشگاه ها و کارگاه ها در وضعیت خیلی بهتری در اختیار اساتید و دانشجویان می باشند .

6- خوابگاه ها و سرویس های ایاب و ذهاب طبق اطلاع رسانی ها و به طور خود گردان و با مسئولیت آقای هنرمند در اختیار می باشند .

7- در مورد اتوماسیون تغذیه ،سرعت اینترنت همین روزها اتفاقات بهتری در شرف وقوع است .

8- واقعاً در مورد روزهای درس ،پشت سر هم بودن یا نبودن و تعداد روزهای دو یا سه روز در هفته ،اساتید نظرات وعلایق زیادی وجو د دارد ما سعی خواهیم کرد با نظر اکثریت منطقی اقدام کنیم و لی هر روز هم نمی شود  تغییر ایجاد کرد.

با زهم به طور دسته جمعی آماده پاسخگوئی خواهیم بود .

                                                                                                                                                                             موفق باشید

                                                                                                                                                                               احمد قریب- رئیس موسسه