سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری موسسه آموزش عالی انرژی برگزار کرد

چهل و نهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای

آبان ماه1398

مکان: موسسه آموزش عالی انرژی

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه با حضور جناب آقای دکتر زارعان نماینده سازمان انرژی اتمی و مسئولین محترم شهرستان ساوه

IMG_5097IMG_5086 (3)IMG_5087IMG_5100IMG_5082IMG_5083 (4)IMG_5084 (1)IMG_5085 (2)