تاریخ : یکشنبه, مهر ۲۱م, ۱۳۹۲ | بازدید : 13٫278 مرتبه
 
IMG_7089

IMG 7089 کتابخانه

>شماره ثبت نمایه نام کتاب مؤلف مترجم موضوع کتاب ناشر سال انتشار
۱۰۰۰ ۱ باریکهالکترونی در مکنترون با کاتد سرد شهیددکتر مصطفی چمران رضا امراللهی الکترونیک امیرکبیر ۸۸
۱۰۰۱ ۱ واژه نامه مخابرات و ارتباطات راه دور حسن حسینی الست   الکترونیک مرکزاسناد و مدارک علمی ۶۴
۱۰۰۲ ۱ واژه نامه الکترونیک     الکترونیک نشر دانشگاهی تهران ۷۰
۱۰۰۳ ۱ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها   دکتر پرویز جبه دار مارالانی الکترونیک دانشگاه تهران ۷۰
۱۰۰۴ ۱ رهیافت حل مسئله در الکترونیک محمود دیانی   الکترونیک نص ۷۶
۱۰۰۵ ۱ لیزر و کاربردهای آن   جواد مددی الکترونیک   61
1006 1 جنبه های زیست محیی سیستم های ترکیبی بزرگ حررات و قدرت     الکترونیک وزارت نیرو ۸۳
۱۰۰۷ ۱ فیزیک الکترویسیتهو مغناطیس علی معینی   الکترونیک سالکان ۷۹
۱۰۰۸ ۱ الکترونیک قدرت مدارها عناصر و کاربردها دکتر سید ابراهیم افجه ای   الکترونیک نوپردازان-شهراب ۷۶
۱۰۰۹ ۱ مدارهای مخابراتی هربرت ال.کروس،چالزدبلیو محمود دیانی الکترونیک رضوی ۷۲
۱۰۱۰ ۱ مقدمه ای برالکترومغناطیس دکترمحمد سلیمانی   الکترونیک شهید بهشتی ۷۲
۱۰۱۱ ۱ برق صنعتی     الکترونیک فنی تهران ۷۰
۱۰۱۲ ۱ تکنولوژی موجبرها محمدحکاک   الکترونیک قدس رضوی ۷۱
۱۰۱۳ ۱ روش های طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک دکترخلیل مافی نژاد   الکترونیک قدس رضوی ۷۰
۱۰۱۴ ۱ ادوات نیمه هادی دکترعلیرضا صالحی   الکترونیک نصیر الدین طوسی ۸۳
۱۰۱۵ ۱ الکترومغناطیس مهندس مارتین ا. پلونوس محمود دیابی الکترونیک نص ۷۰
۱۰۱۶ ۱ ره آورد محمدحسین یغمایی مقدم   الکترونیک کارفرمایی ۹۲
۱۰۱۷ ۱ مقدمه ای بر مایکروویو دکتر محمد سلیمانی   الکترونیک شهید بهشتی ۷۰
۱۰۱۸ ۱ تکنولوژی برق   سعید شعاری نژاد الکترونیک جعفری ۷۰
۱۰۱۹ ۱ ادوات اثر میدانی رابرت پیرت   الکترونیک شریف ۷۲
۱۰۲۰ ۱ ترانزیستوردقطبی پیوندی جوالد نیودک   الکترونیک شریف ۷۲
۱۰۲۱ ۱ سیستم های انتقال مخابراتی ناصر رضائی   الکترونیک دانشگاه تهران ۷۳
۱۰۲۲ ۱ تکنولوزی برق  بی.ال.نراژا سعید شعاری نژاد الکترونیک جعفری ۶۹
۱۰۲۳ ۱ ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم علی مطلبی    الکترونیک علم وصنعت ۷۱
۱۰۲۵ ۱ مدارهای الکتریکی  جیمزویلیام نیلسون علی کافی الکترونیک نشردانشگاهی ۷۱
۱۰۲۷ ۱ مدار الکترونیک  الکتور استاد الکترونیک انتشارات استاد ۷۵
۱۰۲۸ ۱ تحلیل وشبیه سازی مدارها توسط PSPICE فرزان خطیب   الکترونیک خراسان ۷۱
۱۰۲۹ ۱ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها چالزدسور-ارنست کوه حمید کامل الکترونیک فرهنگی سالکان ۷۵
۱۰۳۰ ۱ ترمودینامیک وانتقال حرارت آرزوخلیلی و ایمان روحی   الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحدساوه ۱۳۸۹
۱۰۳۱ ۱ قطعات نیمه هادی فرکانس بالا و کاربردهای آنها دکتر محمد سلیمانی   الکترونیک پژوهشکده لکترونیکو مخابرات شهید بهشتی ۷۵
۱۰۳۲ ۱ سیستمهای کنترل بیجامین کو علی کافی الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف ۷۳
۲۰۰۰ ۲ وسایل اندازه گیری در تهویه مطبوع  رامین تابان   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی یزدا ۸۷
۲۰۰۱ ۲ راهنماب کامل نرم افزارهای Ducsize,Refrig مهندس میثم بار فروش   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطیوع،مکانیکی،ساختمانی دانشگاهی ۸۶
۲۰۰۲ ۲ طراحی تاسیسات ساحتمان با نرم افزار Revit مهندس داود محمدی   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی یزدا ۹۱
۲۰۰۳ ۲ روشهای نوین تهئیه مطبوع مهندس مهران بمانی   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی تکناب ۹۱
۲۰۰۴ ۲ ترمودینامیک و انتقال حرارت  آرزو خلیلی و ایمان روحی   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی دانشگاه آزاد ۸۹
۲۰۰۵ ۲ انگلیسی رشته تاسیسات  حسم مولودی   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی خارجی  
2006 2 راهنمای کاربران دیگهای بخار و مخازن تحت فشار   انوشیروان غفاری،دکتر ارجمندمهربانی تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی ارکان دانش ۸۶
۲۰۰۷ ۲ حرارت و ترمودینامیک مارک والدو زیمانسیکی   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی دانشگاهی ۶۴
۲۰۰۸ ۲ جزئیات تاسیسات ساختمان محمد رضا سلطاندوست   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی یزدا ۹۰
۲۰۰۹ ۲ برق و کنترل مطبوع  محمد حسین دهقان    تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی یزدا  87
2010 2 انتقال حرارت مهندس محمد سمیع پورگیری   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی دیباگران ۸۰
۲۰۱۱ ۲ سیستم های هیرونیک  بهرام خاکپور   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی یزدا ۹۰
۲۰۱۲ ۲ چیلر جذبی  محمدرضا سلطاندوست   تاسیسات حرارتی برودتی،تهویه مطبوع،مکانیکی،ساختمانی یزدا  920
3000 3 استاتیک  فردیناند پی.بیر  ابراهیم واحدیان  مکانیک  نشر دانشگاهی  90
3001 3 مکانیک سیالات  ویکتور ل-استریتر گروه مهندسی مکانیک  مکانیک  انتشارات جهاد دانشگاهی  67
3002 3 مکانیک سیالات  اف.ا.هلند مجتبی شریعتی نیاسر  مکانیک  دانشگاه هرمزگان  76
3003 3 مکانیک سیالات  استریتر بهزاد خدا کرمی  مکانیک  آزاده  78
3004 3 مکانیک کلاسیک  ا.م.لیفشیتز کامیار نیکپور-مهیارنیکپور مکانیک  امیر کبیر ۶۱
۳۰۰۵ ۳ دینامیک برداری منصور نیکخواه بهرامی   مکانیک  انتشارات دانشگاه تهران ۶۹
۳۰۰۶ ۳ مکانیک کوانتومی  جان ل.پاول،برند کریسمن جلال الدین پاشایی راد مکانیک  نشر دانشگاهی  68
3007 3 مکانیک کوانتومی  ج.ط.بید ابادی    مکانیک  ذره ۷۲
۳۰۰۸ ۳ مکانیک ریاضیات عمومی  احمد وزیری    مکانیک  دانشگاه تهران  
3009 3 مکانیک ریاضیات  احمد وزیری   مکانیک  دانشگاه تهران  42
3010 3 مسائل ماشینهای الکتریکی والکترومکانیک سید ا.ناصر مجتبی میر سلیم  مکانیک  گستره ۷۰
۳۰۱۱ ۳ استاتیک  جی ال مریام  بهرام پوستی  مکانیک  متفکران ۹۰
۳۰۱۲ ۳ استاتیک  ار.سی هیلر محمدرضا افضلی  مکانیک  نشر دانشگاهی ۹۰
۳۰۱۳ ۳ توربو ماشین  مفید گرجی   مکانیک  مهرالنبی ۸۹
۴۰۰۰ ۴ مقاومت مصالح  گییروتیموشیکنو غلامحسین مجذوبی-دکتر محمود نیلی  عمران -ساختمان  دانشگاه بوعلی سینا  88
4001 4 مصالح ساختمانی  احمد حامی    عمران-ساختمان  انتشارات دانشگاه تهران  89
4002 4 اصول ومبانی در طراحی معماری و شهرسازی محمد رضا موسویان    عمران-ساختمان انتشارات اذرخش  89
4003 4 مبانی معماری و شهرسازی  هاشم قاسم زاده    عمران-ساختمان  نوپردازان  87
4004 4 مقاومت مصالح  ایگورپوپوف شاپور طاحونی  عمران-ساختمان  پارس ایین  88
4005 4 مقومت مصالح  فردیناند پی .ببر  بهرام یوسفی  عمران-ساختمان  متفکران  88
4006 4 سیمان های جدید و امیخته  صمد صالحی    عمران-ساختمان  تهران کیفیت و مدیریت  89
4007 4 ساختمان هایی برای قرن بیست و یک  رامین رحیمیان    عمران-ساختمان  ذره  
4008 4 چگونه معمارانه طراحی کنیم ۱ احسان طایفه   عمران-ساختمان علم معمار  91
4009 4 چگونه معمارانه طراحی کنیم ۲ احسان طایفه   عمران-ساختمان علم معمار ۹۱
۴۰۱۰ ۴ چگونه معمارانه طراحی کنیم۳ احسان طایفه   عمران-ساختمان علم معمار ۹۱
۵۰۰۰ ۵ شیمی معدنی  سید یحیی سلطانی ،دکتر مهدی شفایی    شیمی علوی ۶۶
۵۰۰۱ ۵ راهنمای حل مسائل شیمی فیزیک     شیمی  ارکان اصفهان ۷۰
۵۰۰۲ ۵ مبانی شیمی معدنی اف.البرت کاتن منصور عابدینی-یحیی فرهنگی-مهربان ارجمند شیمی دانشگاهی ۶۳
۵۰۰۳ ۵ اصول شیمی الی فلزی کوتس،گرین،پاول،وید داود بقال آذریان شیمی  دانشگاهی ۶۵
۵۰۰۴ ۵ شیمی عمومی چالز مورتیمر احمد خواجه نصیر طوسی شیمی  مرکز دانشگاهی ۵۶
۵۰۰۵ ۵ شیمی آلی معاصر  اندرول .ترنی  شروین اسفندیاری   شیمی  نشر دانشگاهی  66
5006 5 بیو شیمی در پزشکی و بیولژی ژاک کرو  الکساندر باقدیانس  شیمی دانشگاه تهران  2535
5007 5 شیمی کوئو ردیناسیون  فرد باسولو  اعظم رحیمی  شیمی  نشردانشگاهی  63
5008 5 اصل مفاهیم و تست های شیمی الی دکتر یحیی سلطانی   شیمی علوی ۶۶
۵۰۰۹ ۵ شیمی معدن شیمی فلزات واسطه کاتن   شیمی دانشگاه تهران  
5010 5 شیمی الی  موریسون و بوید جید هرویدکتر مح شیمی سازمان انرژی اتمی ایران ۶۹
۵۰۱۱ ۵ شیمی هیدرو کربن ها ژ.لوفبور گیتی ابوالحمد شیمی  نشر دانشگاهی ۶۳
۵۰۱۳ ۵ شیمی عمومی۱   دکتر عیسی یاوری شیمی  علوم دانشگاهی ۹۱
۵۰۱۴ ۵ بسپارهای آلی کلود اوبینو،رولان اودبر   شیمی نشر دانشگاهی ۶۷
۵۰۱۵ ۵ شیمی آلی موریسون،بوید   شیمی دانشگاهی ۷۱
۵۰۱۶ ۵ شیمی هسته ای   دکتر محمود قنادی مراغه شیمی سازمان انرژی اتمی ایران ۷۱
۵۰۱۷ ۵ رادیو شیمی و روشهای تجزیه هسته ای   دکتر محمد قنادی مراغه شیمی سازمان انرژی اتمی ایران ۷۵
۵۰۱۸ ۵ فرایندهای فلزکاری   خسرو و نادران طحان شیمی دانشگاهی ۶۷
۵۰۱۹ ۵ اصول تجزیه دستگاهی دادگلاس اسکوگ،دونالدوست   شیمی نشر دانشگاهی ۶۷
۵۰۲۰ ۵ سینتک شیمیایی میرهاشم ابطحی زاده   شیمی  نشر دانشگاهی ۶۴
۵۰۲۱ ۵ شیمی معدنی اصول ساختمان و فعالیت شیمیائی جیمس ئی یوئی   شیمی نشردانشگاهی ۶۳
۵۰۲۲ ۵ طراحی راکتور های شیمیایی سهرابی   شیمی امیر کبیر ۶۹
۵۰۲۳ ۵ کاربردهای شیمیایی پتاسیومتری هازل روسوتی حسین آقایی شیمی نشر دانشگاهی ۶۷
۵۰۲۴ ۵ مبانی شیمی تجزیه اسکوگ   شیمی نشر دانشگاهی ۶۶
۵۰۲۵ ۵ مشخصات اختصاصی واکنشگره در فارماکوپه بین المللی جمشید سامانی   شیمی نشر دانشگاهی ۶۷
۵۰۲۶ ۵ سم شناسی صنعتی دکتر غلامحسن ثنائی   شیمی نشر دانشگاهی ۶۶
۵۰۲۷ ۵ سم شناسی صنعتی جلد دوم دکتر غلامحسین ثنائی   شیمی نشر دانشگاهی ۶۵
۵۰۲۸ ۵ شیمی معدنی کاتن ویلکینسون عابدینی شیمی دانشگاه تهران ۶۴
۵۰۳۰ ۵ مهندسی شیمی محمد تقی معاضد   شیمی اردکان اصفهان ۷۹
۵۰۳۱ ۵ شیمی آلی دکتر محمود رحیمی زاده   شیمی نشر مشهد ۶۹
۵۰۳۲ ۵ شیمی هسته ای سعید علمدار میلانی   شیمی  سازمان انرژی اتمی ایران ۸۴
۵۰۳۳ ۵ شیمی داروئی دکتر غلامعلی کاظمی فرد   شیمی نشز دانشگاه تهران  
5034 5 روش های دستگاهی در تجزیه شیمیایی گالن دبلیویوئینگ   شیمی نشر دانشگاهی ۶۴
۵۰۳۵ ۵ شیمی هسته ای و رادیوشیمی کارل هاینریخ لییزر محمد قنادی مراغه شیمی  اوحدی ۸۲
۵۰۳۶ ۵ مبانی کنترل فرایند منوچهر نیک آذر   شیمی  ناشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷۷
۵۰۳۷ ۵ اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهنسی شیمی مرتضی سهرابی   شیمی مرتضی سهرابی ۶۶
۵۰۳۸ ۵ سیستم های سینتیکی کریتوس کاپدلس علیرضا قنبرپور شیمی دانشگاه تهران ۶۵
۵۰۳۹ ۵ شیمی معدنی ۲ دکتر آشوری   شیمی   68
5040 5 فیزیک برای پرتونگارها   مهناز جعفری شیمی جهاد دانشگاهی ۶۷
۵۰۴۱ ۵ شیمی کوانتومی پروی ناصر   شیمی نشر دانشگاهی ۶۳
۵۰۴۲ ۵ مبانی طیف سنجی مولکولی ک.ن.بنول مسعود حسن پور شیمی قدس رضوی ۶۷
۵۰۴۳ ۵ مبانی رادیو شیمی ترجمعه قنادی مراغه   شیمی    
5044 5 شیمی کانی فلزات دکتر حسن فرجام   شیمی  دانشگاه تهران ۴۱
۵۰۴۵ ۵ شیمی آلی تجزیه نوین- ج ۱ رابرتس،گیلبرت   شیمی  نشر دانشگاهی ۶۶
۵۰۴۶ ۵ درآمدی به زیست شیمی  جوزف آی.روث بهرام یغمایی شیمی دانشگاهی ۶۸
۵۰۴۷ ۵ شیمی خاک بوهن،مک نیل حسام مجللی شیمی نشر دانشگاهی ۶۶
۵۰۴۸ ۵ شیمی معدنی آر.بی هسلوب-کی.جونز   شیمی انتشارات ذوقی ۶۶
۵۰۴۹ ۵ کاربرد شیمیائی نظرئه گروه ف.آلبرت کاتن عباس رضوی شیمی نشر دانشگاهی ۶۵
۵۰۵۰ ۵ دستور گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی غلام حسن لطیفی   شیمی مرکز تربیت تکنسین ایران-تهران  
5051 5 مبانی طیف سنجی مولکولی   دکتر مسعود حسن پور شیمی   67
5052 5 شناخت سنگها دکتر عبدالکریم قریب   شیمی علمی فرهنگی ۷۲
۵۰۵۳ ۵ شیمی تجزیه مهندسی دکتر علی اصغر انصافی   شیمی واحد صنعتی اصفهان ۷۸
۵۰۵۴ ۵ شناخت سنگها دکتر عبدالکریم قریب   شیمی تهران ۷۷
۵۰۵۵ ۵ شیمی تجزیه محلولهای آبی دکتر علیرضا پیشوایی   شیمی  پژوهنده ۷۷
۶۰۰۰ ۶ فیزیک دانشگاهی – ج ۱ sears &zemansky فضل اله فروتن  فیزیک دانشکده علم و صنعت  52
6001 6 فیزیک دانشگاهی – ج ۲ sears &zemansky فضل اله فروتن  فیزیک دانشکده علم و صنعت  52
6002 6 فیزیک ذرات بنیادی  ال.جی .تاسی مهدی بارزی  فیزیک دانشگاهی تهران  67
6003 6 فیزیک کوانتومی استفان گاسیوروویچ  جمیل آریایی  فیزیک انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی  64
6004 6 فیزیک  دیوید هالیدی ،رابرت رزنیک  نعمت اله گلستانیان ،محمود بهار   فیزیک مرکز نشر دانشگاهی  66
6005 6 تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی  دکتر علی مقدم سیستانی    فیزیک تهران اراکس ۸۷
۶۰۰۶ ۶ فیزیک  رابرت رزنیک  جلال الدین پاشایی راد ،منیژه رهبر فیزیک نشر دانشگاهی  86
6007 6 فیزیک گرما فلیپ ام.مورس یوسف ثبوتی  فیزیک مرکز نشر  دانشگاهی تهران ۷۲
۶۰۰۸ ۶ حل المسائل فیزیک دانشگاهی  مهندس اردشیر هنر بخش     فیزیک انتشارات مجتمع آموزش صنعتی کشور  57
6009 6 توابع خاص فیزیک ریاضی  هاری هوخشتات  غلامرضا برادران خسرو شاهی   فیزیک نشر دانشگاهی  62
6010 6 فیزیک لیزر  تارازف  جواد مددی  فیزیک سازمان انرژی اتمی ایران ۶۶
۶۰۱۱ ۶ فیزیک برای همه  آ.کیتا یگارودسکی  ازگامایون   فیزیک شباهنگ ،انقلاب،فروردین   
6012 6 فیزیک  دیوید هالیدی  نعمت اله گلستانیان ]محمود بهار  فیزیک نشر دانشگاهی  66
6013 6 فیزیک لیزر پیشرفته  اکبر حریری   فیزیک پژوشگاه علوم وفنون هسته ای  90
6014 6 روش های ریاضی در فیزیک حامد جباریها،قاسم اسکویی   فیزیک  نشر دانشگاهی ۸۹
۶۰۱۵ ۶ فیزیک جلد اول   مهدی گلشنی فیزیک نشر دانشگاهی ۶۳
۶۰۱۶ ۶ فیزیک کوانتومی اسفان گاسیوروویچ محمدرضا مطلوب فیزیک جهاد دانشگاهی ۱۹۷۴
۶۰۱۷ ۶ مبانی فیزیک پرتوها و پرتوزاها دکتر حسن پرنیانپور   فیزیک الست ۷۰
۶۰۱۸ ۶ مبانی هسته ای و.ا.مایر هوف عبدالحمید اردلان فیزیک دانشگاه تهران ۱۶۵۹
۶۰۱۹ ۶ فیزیک پزشکی جا ر.کامر.ن،جیمزج.اسکوفرونیک جمیل آریائی فیزیک  جهاد دانشگاهی ۶۷
۶۰۲۰ ۶ فیزیک دکتر نعمت االه گلستانیان   فیزیک علوی ۶۸
۶۰۲۱ ۶ مبانی فیزیک جلداول تالیف ب.م.یاورسی ناصر مقبلی ،طالب زاده فیزیک  دانشگاه تهران ۶۴
۶۰۲۲ ۶ مفاهیم فیزیک هسته ای برناردال . ک.هن دکتر مجید مدرس فیزیک نشر دانشگاهی ۷۰
۶۰۲۳ ۶ نگره کاهنربانی دکتر محمودذ حسابی   فیزیک نشر دانشگاهی ۱۳۴۵
۶۰۲۴ ۶ مبانی فیزیک- ج ۱ دیوید هالیدی   فیزیک مبترکان  
6025 6 مبانی فیزیک- ج ۲ دیوید هالیدی   فیزیک مبترکان  
7000 7 پیدایش و کاربردهای علوم و فن آوری های هسته ای احمد قریب   انرژی سازمان انرژی اتمی  
7001 7 تلاش سازندگان عصر اتم احمد قریب   انرژی سازمان اتمی ایران ۷۴
۷۰۰۴ ۷ روش های رادیو ایزوتوپ محمد قنادی مراغه   انرژی شازمان انرژی اتمی ایران ۸۸
۷۰۰۵ ۷ تولید هیدروژن با استفاده از انرژی هسته ای جعفر شیخی   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۸
۷۰۰۶ ۷ انرژی  و آینده فرحبخش سیف   انرژی علوم ۸۹
۷۰۰۷ ۷ صرفه جویی پیشرفته انرژی دکتر عبدالرازق کعبی نژادیان   انرژی مولف ۸۹
۷۰۰۸ ۷ انرژی هسته ای علی حاج آقا زاده   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۹۰
۷۰۰۹ ۷ ایزوتوپهای پایدار و مبانی طراحی واحدهای غنی سازی محمد قنادی مراغه سید جابر صفدری   انرژی سازمان اتمی ایران ۸۹
۷۰۱۰ ۷ فناوری هسته ای- ج ۱ محمد قنادی مراغه   انرژی سازمان اتمی ایران ۸۹
۷۰۱۱ ۷ انرژی قابل تجدید  دکتر محمود ثقفی   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۸
۷۰۱۲ ۷ انرژی  محمدقنادی مراغه   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۶
۷۰۱۳ ۷ فن آوری میکروبی سولفیدهای فلزی عباس رشیدی سید جابر صفدری فرهاد شفیعی   انرژی سازمان انرزری اتمی ایران ۸۹
۷۰۱۵ ۷ مبانی علوم و مهندسی هسته ای محمد مراغه   انرژی سازمان انرژی اتمی ۸۶
۷۰۱۶ ۷ انرژی های نو عبدالرحیم پرتوی   انرژی نشر دانشگاهی ۸۶
۷۰۱۷ ۷ مبانی داروسازی هسته ای محمدقنادی مراغه علی بهرامی سامانی   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۷
۷۰۱۸ ۷ مقابله با حوادث پرتوی ۲ فرهاد گلفام حمیدرضا مهاجرانی   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۸
۷۰۱۹ ۷ توکامک جان وسون دکتر رضا امراللهی انرژی سازمان انرژی اتمی ۷۵
۷۰۲۰ ۷ سیاست گذاری راه بردی انرژی هسته برنامه ریزی مدیرت و پروژه یوسف صدیق   انرژی زلال کوثر ۸۶
۷۰۲۱ ۷ آمار کلیدی انرژی جهان   پروانه غیبی مریم مهدی نژاد انرژی سازمان انرژی اتمی ایران  
7022 7 انرژی خورشیدی در مصارف خانگی شرایر نوربرت بهزاد رضوان سنگسری انرژی اندیشیاران ۸۸
۷۰۲۳ ۷ انرژی خورشیدی  سید رضا رفیعی طبابایی   انرژی انتشارات ازاده  89
7024 7 نقش ریز معذی های معدنی در سلامت احمد قریب فاطمه اهری هاشمیدو مریم قریب   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۹
۷۰۲۵ ۷ پسمانداری هسته ای دکتر محمدصادق آیت اللهی   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۷۹
۷۰۲۶ ۷ کشاورزی هسته ای موسوی شلمانی،بهنام ناصریان خیابانی ،حسین اهری مصطفوی   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۸
۷۰۲۷ ۷ کانسارهای اورنیومگرمابی   دکتر محمدیزدی و خالق خشنودی انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۶
۷۰۲۸ ۷ کاربرد ایزوتوپ نیتروژن در حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه میراحمد موسوی شلمانی   انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۷
۷۰۲۹ ۷ کاربرد صنعتی رادیوایزوتوپها   حسین خلقی فائزه رحمانی انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۹۰
۷۰۳۰ ۷ کاربردهای عملیاتی رادیواکتیویته و تابش های هسته ای   سید پژمان شیرردی محمد قنادی مراغه انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۹۰
۷۰۳۱ ۷ سیاست گذاری راهبردی انرژی هستهای برنامه ریزی و مدیریت پروژه   احمد امام جمعه انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۶
۷۰۳۳ ۷ مقدمه ای بر گداخت به روش محصورسازی لختی   اردوان کوهی،بابک خدادوست انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۸
۷۰۳۴ ۷ مکانیک کوانتومی اکسل گروس رضا قلی پور  انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۷
۷۰۳۵ ۷ مبانی علوم هسته ای   احمد نوزاد گلی کند انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۸۹
۷۰۳۶ ۷ غنی سازی اورانیوم با روش سانتریفیوژگازی   محمد حسن ملاح،علیرضا کشتکار،سیدجابر صفدری انرژی   87
7037 7 مکانیسم توسعه پاک در چین   محمدعلی مرادی انرژی   88
7038 7 بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع قند و شکر     انرژی    
7039 7 بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع  روغن نباتی     انرژی    
7040 7 مقدمه ای بر مفاهیم،سستم ها و کاربردها   محمد قنادی مراغه انرژی    
7041 7 علوم پایه در  پزشکی هسته ای روی پ.پارکر.پیتراچ.اسمیت رقیه باقرزاده اکبری انرژی   71
7042 7 محاسبات نرم و عصبی-فازی   سعید ستایشی ،شهاب الدین شمشیرند انرژی   90
7043 7 گداخت مسعود نراقی    انرژی اطلاعات هسته ای  54
7044 7 مقدمه ای بر تئوری راکتورهای هسته ای  جان-ر-لامارش  مهدی صرام انرژی دانشگاه تهران ۶۰
۷۰۴۵ ۷ سیری درون اتم ایزاک اسیموف ارمان رضایی انرژی سبیکه  84
7046 7 انرزی های قابل تجدید محمود ثقفی   انرژی دانشگاه تهران  88
7047 7 برنامه ریزی انرژی  علی ذبیحی   انرژی دانشگاه صنعت اب و برق ۹۰
۷۰۴۸ ۷ پرتو گیری از منابع طبیعی پرتو زا  مهدی غیاثی نژاد    انرژی انتشارات سازمان انرژی اتمی  79
7049 7 پرتو دهی مواد غذایی حمید رضا ذوالفقاریه    انرژی سازمان انرژی اتمی ایران ۷۵
۷۰۵۰ ۷ پیل های سوختی انرژی سبز و پاک برای سیاره ما احمد نوزاد گلی کند   انرژی بهشت ۸۳
۸۰۰۰ ۸ طراحی الگوریتم  حمیدرضا مقسمی   رایانه گسترش علوم پایه  89
8001 8 شیوه ارایه مطالب علمی  فنی سید محمد تقی روحانی    رایانه دانش و فن کامپیوتر  
8002 8 کارور رایانه  علیرضا جباریه    رایانه ادبستان  80
8003 8 هنرنوشتن  مهارتهای مقاله نویسی بهرام طوسی   رایانه نشرتابران ۸۲
۸۰۰۴ ۸ هوش مصنوعی دکتر مهرداد فهیمی   رایانه جلوه ۸۵
۸۰۰۵ ۸ مهندسی نرم افزار روگراس،یان سامریل جعفرنژاد قمی رایانه دانشنگار- ۹۰
۸۰۰۶ ۸ اصول مهندسی دکتر احسان ملکی   رایانه نص ۹۰
۸۰۰۷ ۸ راهنمای جامع memory resident ادیک باغداساریان   رایانه نشرعلوم ۷۱
۸۰۰۸ ۸ مبانی برنامه نویسی در زبان منطقی پرولوگ  سعید کامران    رایانه سازمان برنامه و بودجه  69
8009 8 راهنمای بانک اطلاعاتی ادوارد جونز علی پناهی رایانه هومن ۷۱
۸۰۱۰ ۸ سیستمهای اطلاعات مدیریت  اصغر صرافی زاده   رایانه ترمه ۸۸
۸۰۱۱ ۸ ویژال ++c اوری وناتان گورویچ علیرضا زارع پور رایانه علمی فرهنگی ۷۷
۸۰۱۲ ۸ اصول و راهنمای استفاده از گذرگاه scsiو رابط ide فردهلم اشمیت  حسن زکی پور رایانه نشر علوم ۷۶
۸۰۱۳ ۸ الگوریتم و فلوچارت  بهرام غلامی -علیرضا جباریه    رایانه دیباگران تهران  77
8014 8 کاربرد sql جیمزاو-گراف علی علی پناهی رایانه اقابیگ ۷۴
۸۰۱۵ ۸ هنر ترسیمات کامپیوتری با IBM PC آلن وات ارش مقصودلو رایانه جزیل ۷۰
۸۰۱۶ ۸ چگونه با ++C مهندس علیرضا انصاری    رایانه ناقوس اندیشه  86
8017 8 اصول شبکه های کامپیوتری  علیرضا عبدله پوری    رایانه کردستان ۸۶
۸۰۱۸ ۸ کامپیوتر وکاربرد آن کامران فیضی   رایانه دانشگاه پیام نور ۷۴
۸۰۱۹ ۸ برنامه نویسی فرترن  دزفولیان    رایانه کانون معرفت  53
8020 8 فایلهای گرافیکی  دیوید سی .کی وجان آر.لوین محمد نوزری رایانه نشر علوم ۷۳
۸۰۲۲ ۸ راهنمای سریع ویژوال HTML الیزابت کاسترو میرمحمد جواد معتمد هاشمی رایانه ناقوس ۹۰
۸۰۲۳ ۸ کامل ترین راهنمای انگلیسی تخصصی کامپیوتر برای دانشجویان رشته کامپیوتر حسن رحیمی سنا   رایانه کیان رایانه ۹۱
۸۰۲۴ ۸ معماری کامپیوتر موریس مانو سید حسن رضی رایانه ناقوس ۹۱
۸۰۲۵ ۸ آموزشSQL Sever 2008 robin dewson   رایانه موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ ۹۱
۸۰۲۶ ۸ زبان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی سیدحسن رضی   رایانه ناقوس  
8027 8 زبان فنی و تخصصی برای دانشجویان کامپیوتر محمدرضا اسماعیلی   رایانه ناقوس ۸۵
۸۰۲۸ ۸ میکروپروسسورها افن بک محمود دیانی رایانه نص ۸۹
۸۰۲۹ ۸ مهندسی اینترنت احسان ملکیان   رایانه نص ۸۵
۸۰۳۰ ۸ هوش مصنوعی   رامین رهنمون رایانه ناقوس ۹۲
۸۰۳۱ ۸ ریاضی مهندسی فرزین حاجی جمشدی   رایانه صفار ۹۰
۸۰۳۲ ۸ ساختمانهای گسسته بهروز قلی زاده   رایانه دانشگاه شریف ۹۱
۸۰۳۳ ۸ سیستمهای عامل ویلیام استالینگز حسین پدرام رایانه شیخ بهایی ۹۰
۸۰۳۴ ۸ چندرسانه ای دیجیتال احمد فراهی   رایانه اتی نگر ۸۹
۸۰۳۵ ۸ شبکه های کامپیوتری  اندرواس.تننبام احسان ملکیان-علیرضا زارع پور رایانه علمی فرهنگی ۹۱
۸۰۳۶ ۸ پایگاه داده ها  محمدکریم سهرابی    رایانه پوران پژوهش ۹۱
۸۰۳۷ ۸ شبکه های کامپیوتری  امیر مسعود رحمانی   رایانه پوران پژوهش  91
8039 8 ریاضیات مهندسی  فرزین حتجی جمشیدی    رایانه پوران پژوهش  91
8040 8 نظریه زبان ها وماشین ها  محمد کریم سهرابی    رایانه پوران پژوهش ۹۱
۸۰۴۱ ۸ معماری کامپیوتر  هادی یوسفی   رایانه پوران پژوهش  91
8042 8 ساختمان داده ها  هادی یوسفی    رایانه پوران پژوهش  91
8043 8 مدار منطقی  هادی یوسفی    رایانه پوران پژوهش  91
8044 8 سیتم های خبره  کیت دارلینگتون  همایون موتمنی  رایانه علوم رایانه  87
8045 8 مقدمه ای بر الگوریتم ها  توماس اچ.کورمن عین الله جعفرنژاد قمی  رایانه علوم رایانه  91
8046 8 معادلات دیفرانسیل وکاربرد انها  اصغر کرایه چیان    رایانه فردوسی مشهد  89
8047 8 مهندسی نرم افزار  راجراس.پرسمن عین اله جعفر نزاد قمی  رایانه دانش نگار  91
8048 8 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی عین الله جعفر نژاد قمی   رایانه علوم رایانه ۸۳
۹۰۰۱ ۹ آمار احتمالات کاربردی  مسعود نیکوکار    عمومی  انتشارات ازاده  89
9002 9 اموزش مهندسی ایران      عمومی     
9003 9 قدرت و دقت و توجه  برایان تریسی آزاده سخایی منش  عمومی  آسمان علم  90
9004 9 از جنس دغدغه  علی فلاح رفیع   عمومی  نشر معارف ۸۹
۹۰۰۵ ۹ نگاهی بر نظام آموزش مهارت و فناوری      عمومی     
9006 9 علوم پزشکی  نجمه بیات    عمومی  تهران  90
9007 9 زیباترین الگوی پوشش در اسلام  احمد محسنی گرگانی    عمومی  دفتر مقام معظم رهبری   
9008 9 رشد بلور از مذاب  حیدر فری پور    عمومی  تهران  90
9010 9 نگاهی به فناوری نانو      عمومی     
9011 9 توابع مختلط  سی داوود منصوری    عمومی  انتشارات ازاده  83
9012 9 مسائل و تمرینات آنالیز ریاضی  احسانالله قوام زاده قوام    عمومی  میر ۱۹۷۹
۹۰۱۳ ۹ آنالیز ۱و۲ علیرضا رحیمی پور    عمومی  انتشارات ازاده  85
9015 9 احکام عبادات  میرزا محمد حسن احمدی فقیه دامت برکاته    عمومی  ایات بینات   
9017 9 یاد نیکان  چنگیز امینی حاجی باشی    عمومی  انتشارات اهوان  82
9018 9 آمار و احتمال در مهندسی و علوم  دکتر سید مقتدی هاشمی پرست    عمومی  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  85
9019 9 حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته دکتر ربیعا اسکینی   عمومی  حقوق ۸۵
۹۰۲۰ ۹ حسابداری میانه ۲ علی فجرک   عمومی  متون درسی ۷۵
۹۰۲۲ ۹ حساب دیفرانسیل و انتگرال محمود نصیری   عمومی  مبتکران ۸۱
۹۰۲۳ ۹ خاطرات شهریار بادیگران بیوکیک اندیش   عمومی  اخوان ۷۰
۹۰۲۴ ۹ حساب دیفرانسیل و انتگرال۲ ان پیسکنوف دکتر عبدالله شید فر عمومی  مهندس حسین سوداگر ۶۵
۹۰۲۶ ۹ حساب دیفرانسیل وانتگرال محمد نصیری   عمومی  مبتکران ۸۱
۹۰۲۷ ۹ جلوه هایی از ولایت احمد محسنی گرگانی   عمومی  مرکز تحقیقات حسنیه و دار الیتام سادات ۸۱
۹۰۳۰ ۹ آشکار سازی و آشکار سازه های پرتوها محمد رضا حمیدیان   عمومی  مهتاب ۷۱
۹۰۳۱ ۹ معادلات دیفرانسیل معمولی  ا.ای کیزلف  ای.جی.اف.پریم رز عمومی  انتشارت نور  63
9032 9 معاارف اسلامی ۱ محمدسعیدی    عمومی  معارف ۸۹
۹۰۳۳ ۹ معارف ۲ علیرضا امینی معارف۱۱ عمومی  سازمان انرژی اتمی ایران ۸۵
۹۰۳۴ ۹ آموزن کارشناسی ارشد دکتر ناصر سلطانی،فرخ مرصوصی   عمومی  سازمان انرژی اتمی ایران ۷۴
۹۰۳۵ ۹ حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱ مهران اخباری فر فاطمی عمومی  فاطمی ۷۹
۹۰۳۶ ۹ متغیرهای مختلط و کاربردها صفی شاهی فرد-بابک سعیدی- جیمز وارد بران،روئل و .چرچیل عمومی  نشر حفیظ ۸۵
۹۰۳۷ ۹ حسابرسی ۱ پرویزگلستانی-مهدی آقا جانی   عمومی  دانشگاه پیام نور ۷۵
۹۰۳۸ ۹ ریاضیات عمومی ۱ دکتر حیدر دانشمند   عمومی  رسام ۶۷
۹۰۳۹ ۹ اصول حسابداری۳ فرخ برزیده-سد مجید شرعت پناهی    عمومی  انتشارات پیام نور ۷۴
۹۰۴۰ ۹ تکنولوژی فکر چگونه را سعادت را یافتم دکتر علیرضا آزمندیان   عمومی  سازمان انرژی اتمی ایران  
9041 9 مقدمه ای بر فلسفه علم وردلف کارناپ یوسف عفیفی عمومی  نیلوفر ۷۸
۹۰۴۲ ۹ حساب دیفرانسیل و انتگرال  فرخ فروهنده    عمومی  دانشگاه صنعتی شاهرود  84
9043 9 آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد  محمد رضا بیات ، رئوف تربیت    عمومی  مرکز خدمات فرهنگی سالکان  74
9044 9 ادبیات فارسی  جلال ابراهیمی    عمومی  سازمان انرژی اتمی ایران  
9045 9 ریاضیات عمومی  ایساک مارون  خلیل پاریاب  عمومی  سازمان انرژی اتمی ایران ۸۸
۹۰۴۶ ۹ معادلات دیفرانسیل  مسعود نیکوکار    عمومی  انتشارات آزاده  90
9047 9 امار احتمال در مهندسی و علوم  دکتر سید مقتدی باشمی پرست    عمومی  ذانشکاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  78
9048 9 تاریخ تحلیلی صدر اسلام  محمد نصیری    عمومی  دفتر نشر معارف  90
9049 9 آمار و احتمال مهندسی  محسن طورانی    عمومی  تحصیلات تکمیلی ۸۹
۹۰۵۰ ۹ آمار ریاضی  جان فروند  علی عمیدی ،محمد قاسم وحیدی اصل  عمومی  مرکز دانشگاهی  تهران  78
9052 9 حقوق تجارت شرکتهای تجاری دکتر ربیعا اسکینی   عمومی  حقوق ۸۶
۹۰۵۳ ۹ تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت شیشه یجام ومظروف مهنام حق جو   عمومی  انتشارات پیک ادبیات ۸۴
۹۰۵۴ ۹ خطبه بی الف شاهکار علی ع حامد رحمت کاشانی   عمومی  پیام عدالت ۸۴
۹۰۵۵ ۹ لهوف سیدبن طاووس سیدابوالحسن میرابوطالبی عمومی  دلیل ما ۸۸
۹۰۵۶ ۹ انگلیسی عمومی  ابوطالب ایرانمهر    عمومی  هنر واندیشه ژرف  84
9057 9 تجزیه و تحلیل مهندسی -اقتصاد پتانسیل مقرون به صرفگی خودرو  رامین رحیمیان -مریم ستاری  افشین جوان  عمومی  نشر ذره  82
9058 9 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ریچارد ا.سیلور من  دکتر علی اکبر عالم زاده  عمومی  علمی و فنی  65
9059 9 حسابداری صنعتی ۱ محمد عرب مازار یزدی    عمومی  دانشگاه پیام نور  74
9060 9 آینه فقاهت  فضلا و شاگردان    عمومی  آیات بیات  89
9063 9 افق وحی  سی محمد محسن حسینی طهرانی    عمومی  مکتب وحی  88
9064 9 اداب سفر حج  سیدقاضی عسکر    عمومی  موسسه فرهنگی هنری معشر  90
9065 9 جنگ نرم  سید حمید هاشمی    عمومی  وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  90
9066 9 اصول تجزیه دستگاهی  داگلاس اسکوگ  ژیلا آزاد  عمومی  نشر دانشگاهی  67
9067 9 ریاضیات وکاربرد در مدیریت  مسعود نیکوکار    عمومی  انتشارات گسترش علوم پایه  87
9069 9 زمین شناسی فلات ایران  رمون فورون  عبدالکریم قریب  عمومی  تربیت معلم  64
9070 9 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هنده تحلیلی  لوئیس لیتهلد  مهدی بهزاد  عمومی  نشر دانشگاهی  66
9071 9 قدرت فکر بزرگ  دیوید جی،وارتز  محمد حسین قنادان  عمومی  گلریز  90
9072 9 select readings linda lee   عمومی  انتشارات جنگل   
9073 9 اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی  -محمد محمد رشایی عمومی  نشر معارف  91
9074 9 اندیشه اسلامی ۲ علی  غفار زاده -حسین عزیزی   عمومی  نشر معارف  91
9076 9 انقلاب اسلامی ایران  محمد رحیم عیوضی    عمومی  نشر معارف  91
9077 9 اخلاق اسلامی  محمد دوادی    عمومی  نشر معارف  91
9078 9 گفتگویی با زن مصلوب یوسفعلی میر شکاک    عمومی  نشر تکا  88
9079 9 فلسفه اخلاق  انشاله رحمتی    عمومی  تبیان  78
9080 9 انقلاب اسلامی  منوچهر محمدی    عمومی  نشر معارف  82
9081 9 کنش های خانواده ایرانی      عمومی  نشر هاجر  90
9082 9 درمحضر روح الله  حسن قدوسی زاده    عمومی  نشر معارف  86
9083 9 برداشتهایی از سیره امام خمینی  غلامعلی رجایی   عمومی  نشر عروج  88
9084 9 مروریداهای فرزانگی  مینو پرنیانی    عمومی  خجسته  79
9085 9 فرهنگ زمین شناسی  عبدالکریم قریب   عمومی  تربیت معلم ۷۶
۹۰۸۶ ۹ نیایش  مهاتما گاندی  شهرام نقش تبریزی عمومی  نشرنی  85
9087 9 مناسک عمره مفرده محمد حسین فلاح زاده   عمومی  نشر نعشر ۸۲
۹۰۸۸ ۹ محاسبات عددی بهمن مهری   عمومی  جهاد دانشگاهی ۸۹
۹۰۸۹ ۹ حل  مسائل جبر خطی  کنت هافمن مسعود نیکوکار عمومی  گسترش علوم پایه  82
9090 9 اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی    عمومی  پیام نور ۹۱
۹۰۹۱ ۹ سیمای خورشید فروغ محفل روح اله    عمومی  طرحان ۸۷
۹۰۹۲ ۹ حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد مهدی بهزاد  عمومی  نشر دانشگاهی ۷۱
۹۰۹۳ ۹ حج محسن قرائتی   عمومی  انتشارت اسلامی  90
9094 9 درکوچه های افتاب علامه محمد تقی مصباح یزدی    عمومی  اموزشی و پژوهشی ۹۰
۹۰۹۵ ۹ حل مسائل آنالیز ریاضی  سید محمد ضیایی   عمومی  علمی وفنی  76
9096 9 حسابداری مالیاتی  غلامحسین دوانی    عمومی  پیام نور  74
9097 9 حسابداری صنعتی ۲ محمود عربی-نسرین فریور   عمومی  پیام نور   
9098 9 اصول انالیز ریاضی     عمومی     
9099 9 انالیز ععدی ۱ جبرخطی  بهزاد خدا کرمی    عمومی  ازاده  86
90100 9 اصول علم اقتصاد  مهدی تقوی    عمومی  مهدی تقوی  74
90101 9 افتاب صبح امید  صدرالدین هاشمی دانا    عمومی  انتشارات بدر   
90102 9 دومین سمپوزیوم      عمومی  سمپوزیوم معدنکاری  ایران  67
90103 9 بینیش ونیایش  مصطفی چمران    عمومی  فرهنگ اسلامی  89
90104 9 راهنمایی حل مسائل ریاضیات پیشرفته ارووین کرویت سیگ   عمومی  آذرنگ ۷۹
۹۰۱۰۵ ۹ اولین راهنمایی جامع صنایع غذایی ایران     عمومی    72
90107 9 منتخب احادیث عمره سید علی قاضی عسگری   عمومی  موسسه فرهنگی هنری مشعر ۹۰
۹۰۱۰۸ ۹ کارنامه و مواضع کهف به ویژه حقوق صنفی و سیاسی فرهنگیان  فاطمه عرب جوادی   عمومی  کوثر ری ۸۳
۹۰۱۰۹ ۹ مالیات عمومی جمسید پژویان   عمومی  متون درسی ۷۳
۹۰۱۱۰ ۹ احتمال متغیرهای تصادفی آتانا سیوس پاپولیس   عمومی  آشیانه ۸۵
۹۰۱۱۱ ۹ نگرشی بر طیف سنجی پایا لمپمن کریز   عمومی  علمی و فنی ۶۸
۹۰۱۱۳ ۹ کعبه و مسجد الحرم در گذر تاریخ   دکتر هادی انصارزی عمومی  موسسه فرهنگی هنری مشعر ۹۰
۹۰۱۱۴ ۹ جبر ۱ الیاس هنگامیان اصل   عمومی  آزاده ۸۳
۹۰۱۱۵ ۹ حسابداری میانه ۱ علی فجرک   عمومی  دانشگاه پیام نور ۷۴
۹۰۱۱۶ ۹ توابع مختلط ناصر عزیزی   عمومی  پژوهش ۸۸
۹۰۱۱۷ ۹ تندآموز شیوه های ریاضی در فیزیک ژی.فاژه   عمومی  دانشگاهی ۶۳
۹۰۱۱۸ ۹ در اره خانه خدا عزالدین قلوز  جعفر شهیدی عمومی  معشر ۸۴
۹۰۱۱۹ ۹ انتخاب رشته انتخاب آینده دکتر کورش پرند   عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور ۸۷
۹۰۱۲۰ ۹ حل تمرین ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت لیدا فرخو   عمومی  دانشگاه پیام نور ۷۰
۹۰۱۲۱ ۹ حسابداری مالیاتی غلامحسین دوانی   عمومی  دنشگاه پیام نور ۷۴
۹۰۱۲۲ ۹ کتاب جامع حمل و نقل کشور سید محمودبنی فاطمی   عمومی  ذره ۸۴
۹۰۱۲۳ ۹ تصفیه آبهای صنعتی محمد چالکش امیری   عمومی  جهاد دانشگاهی اصفهان  
90125 9 اولین کنگره عناصر کمیاب ایران زکریای   عمومی  آبانماه ۸۵
۹۰۱۲۶ ۹ راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی جان فروند   عمومی  انتشارات دانشجو همدان ۸۵
۹۰۱۲۷ ۹ اصول حسابداری دکترعزیز  نبوی   عمومی  فروردین ۷۷
۹۰۱۲۸ ۹ راهنما و مجع کامل ل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ریچاد ا. سیلورمن   عمومی  دانشجو همدان ۸۴
۹۰۱۲۹ ۹ مجومه تست های کارشناسی ارشد با پاسخ های تشریحی عباس مهران   عمومی  هور ۷۶
۹۰۱۳۰ ۹ برگزیده متون ادب فارسی اسماعیل حاکمی   عمومی  دانشگا ه تهران ۷۵
۹۰۱۳۱ ۹ پول و ارزو بانکداری دکتر جمشیدپژویان   عمومی  دانشگاه پیام نور ۷۴
۹۰۱۳۲ ۹ جبر وآنالیز احمد قندهاری   عمومی  علمی دانشجو ۶۳
۹۰۱۳۳ ۹ حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی   دکتر علی اکبر عالم زاده عمومی    88
90134 9 مجموعه کدها      عمومی     
90135 9 پرسش و پاسخ  کلیفورد جی.کزول مهدی بکاولی  عمومی  استان قدس رضوی  68
90136 9 حل کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها  سید جلیلطباطبایی   عمومی  اذرنگ ۷۷
۹۰۱۳۷ ۹ تکنولوزی فکر۲ زندگی در مسیر تکامل  علیرضا ازمندیان    عمومی  مولف ۸۵
۹۰۱۳۸ ۹ کلید طلایی ارتباطات  کریس کول  محمدرضا ال یاسین  عمومی    84
90139 9 مبانی تربیت و اخلاق اسلامی  علی فایضی   عمومی  مسعی ۷۷
۹۰۱۴۰ ۹ زبان تخصصی ۲ اسداله نبیلی تهرانی    عمومی  پیام نور  74
90141 9 موسسات پژوهشی کشور فتح اله مظطر زاده   عمومی  علمی فرهنگی ۷۶
۹۰۱۴۲ ۹ متغیرهای مختلط وکاربردها  جیمزواوارد براون امیر خسروی  عمومی  نشر دانشگاهی  79
90143 9 هندسه تحلیلی  محمد گودرزی    عمومی  علوی  136
90145 9 مصوبات برنامه      عمومی     
90146 9 اشنایی با نظریه اعداد ویلیام دبلیو شعبانعلی صفری ثابت  عمومی  حفیظ ۸۵
۹۰۱۴۷ ۹ انگلیسی اختصاصی منوچهر بهاری   عمومی    64
90148 9 یادنیاکان حاج عبدالحق   عمومی  اهوان  82
90151 9 عملیات کارگاهی الومینیم وههگمن اردشیرطهماسبی  عمومی    67
90153 9 معرفت نفس  مصطفی نیک اقبال   عمومی  شفا بخش  88
90154 9 ازخاکیان تا افلاکیان  ایه سادات حجازی    عمومی  فرهومند  
90155 9 باتو گفتن  جمعی از نویسندگان    عمومی  سیمای فرهنگ  77
90156 9 گریز دلپذیر  اناگاوالدا    عمومی  نشرقطره  
90157 9 روشهای ریاضی  ارسلان رازانی    عمومی     
90158 9 راهبرد     عمومی     
90159 9 تئوری وعملی متالوژی  مهندس علی اکبرقاری نیت   عمومی  ثمین  73
90160 9 نگرشی کاربردی بر برنامه ریزی تولید  حجت نبوتی    عمومی  فرهنگ روز  91
90161 9 فصلنامه مدیریت تحقیات دفاعی      عمومی     
90162 9 آداب المتعلمین خواجه نصیرالدین طوسی  عبدالرسول چمن خواه  عمومی  روز بهان ۸۸
۹۰۱۶۳ ۹ معادلات دیفرانسیل معمولی  بهمن مهری    عمومی    90
90164 9 مدیریت تحقیقات دفاعی  مسعود میر کاظمی    عمومی     
90165 9 حضرت محمد  سیدحسین تقوی   عمومی  مجیر ۹۱
۹۰۱۶۶ ۹ انگیزه  فرشاد نجفی پور    عمومی  نسل نواندیشان  86
90167 9 مقدمه ای بر اخلاق پژوهشی واخلاق مهندسی علی خاکی صدیق    عمومی  انتشارات دانشگاه  89
90168 9 اشنایی با نظریه اعدا  ویلیام دبلیو ادینه محمد نارنجانی عمومی  نشر دانشگاهی  62
90169 9 خصوصی سازی و ازاد سازی در بخش مخابرات  برات قنبری    عمومی  نشر افتاب گرافیک   
90170 9 گاز طبیعی  افشین جوان    عمومی    83
90171 9 نگارنازنین علی اصغر یونسیان    عمومی  اینه زمان ۸۸
۹۰۱۷۲ ۹ ازملک تا ملکوت سید حسن تقوی   عمومی  انتشارات مشهور ۹۰
۹۰۱۷۳ ۹ کارنامه فرهنگی ودانشجویی     عمومی  موسسه عالی تابران مشهد  
90174 9 راهنمای تصفیه آبهای صنعتی علی اکبر سمنارشاد   عمومی  جهاد   
90175 9 نامه همایش ششم      عمومی     
90176 9 نمونه سوالات آزمونهای کارشناسان رسمی قوه قضاییه  حمیدرضا کروبی   عمومی  مدیریت  87
90177 9 وحدت وشفقت صحابه واهل بیت عبداله حیدری   عمومی     
90178 9 قوانین ومقررات کارشناسی سیدمحسن احمدی   عمومی  تهران ،سپاس  
1000000 10 Turbo C principles and pratices  M.tim Grady   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران ۱۹۸۹
۱۰۰۰۰۰۱ ۱۰ digital systems ronald j.tocci   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000002 10 petrolum refinery engineering     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000003 10 concepts in chemistry     لاتین  سازمان انرژی اتمی ایران  
1000004 10 practical english usage      لاتین  سازمان انرژی اتمی ایران  
1000005 10 problems in physical chemistry     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000006 10 Ic op-amp cookbook walter G.jung   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران ۱۹۷۴
۱۰۰۰۰۰۷ ۱۰ chemistry john.holden   لاتین انتشارات مجرد ۱۳۶۳
۱۰۰۰۰۰۸ ۱۰ communicatiom systems a.bruce carlson   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000009 10 chemlcal principles     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران ۱۹۱۰۵
۱۰۰۰۰۱۰ ۱۰ digital design m.morris mano   لاتین second editon 1984
1000011 10 CIRCUIT DESIGN FOR AUDIO,AM/FM WN,A.STOVER   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000012 10 ADVANCED QUANTUMMECHANICS     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000013 10 dos power users kris jamsa   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000014 10 engineering mechanics john v,huddleston   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000015 10 ibm pc assembler language and programming     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000016 10 nuclear physics irving kaplan   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000017 10 antenna engineering     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000018 10 amalog integrated circuits paul r.gray   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000019 10 analog and digital communications hwei p.hsu   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000020 10 toefl     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000021 10 basic electronics bernard grob   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000022 10  basic principles     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000023 10 battle for space curtispeebles   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000024 10 stru cturedprogramming using pascal j.winston crawley   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000025 10 quattro pro 2 lisa biow   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000026 10 spectrum  advanced graphics workbook marcus d.bowman   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000027 10 physical chemistry gilbert w.castellan   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000028 10 quick basic     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000029 10 electronics jimmie j.cathey   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000030 10 improving reading skili     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000031 10 windows 3.1 peter norton s   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000032 10 optical fiber communicatins     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000033 10 perrys chemical engineers handbook     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000034 10 ic op -amp cookbook walter g.jung   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000035 10 upgrading and repairing pcs     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000036 10 introduction to specialrelativity     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000037 10 vibrations and waves     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000038 10 turbo prolog     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000039 10 physical chemsitry yhrough problems     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000040 10 pc-mos     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000041 10 physics     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000042 10 pr inciples of compiler design     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000043 10 the systematic identification of organic compounds ralph l.shriner   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران ۱۹۵۶
۱۰۰۰۰۴۴ ۱۰ Small SCALE iNDUSTRIES D.C. GUPTA   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000045 10 THE WORKERS TECHINCAL LIBRARY M.MOVNIN,A.RZRAYELIT   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000046 10 Quantum Mechanics and introduction D.allan bromley   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000047 10 turbo pascal 5.5 stephen k.o,brien   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000048 10 Phiysics R.kundaji   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000049 10 Advanced Turbo C herbert schildt   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000050 10 pertmaster advance Manual errata   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000051 10 Ic Timer cookbook Walter G. jung   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000052 10 chart of the nuclides san jose   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000053 10 Osborne Windows  jeffey pepper   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000054 10 integrated electronics analog and digital circuits and systems w.w.harman g.j.truxal   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000055 10 industrial control electonics j.michael jacol   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000056 10 unit opertions of chemical engeniringmc l..cabe c.smith   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000057 10 microsoft ms-Dos mirror,undelete   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000058 10 the 8051 microcontroller l.scott Mackenzie   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000059 10 Numerical Methods by n.s.bakhvalov   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000060 10 Mechanics keith r. symon   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000061 10 Microprocessors and programmed logic kenneth l.short   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000062 10 microwave engineering     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000063 10 Mechanics s.p. strelkov   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000064 10 microwave engineering using microstrip circuits e.h.fooks r.a.zakarevicus   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000065 10 Pascal for programers olivier lecarme .jean-louis nebut   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000066 10 osborne windows programing series herbert schildt chiris h. pappas   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000067 10 penguin library of physical sciences j.m.reid   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000068 10 turbo pascal internals     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000069 10 Methods of Applied Mathematics f.b.hildebrand   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000070 10 Nuclear physics and Nuclear Reactors A.Klimov   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000071 10 microelectronics jacob miliiman   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000072 10 8086,8088,80286 Assembly language صادقی نسب، حسن۱، ۱۳۵۶   لاتین  سازمان انرژی اتمی ایران  
1000073 10 modern signals and systems c.w.strijbos   لاتین  سازمان انرژی اتمی ایران  
1000074 10 pc intern      لاتین  سازمان انرژی اتمی ایران  
1000075 10 MIKROCOMPUTER-TECHNIK A.Osborne   لاتین  سازمان انرژی اتمی ایران  
1000076 10 304 CIRUITS     لاتین  سازمان انرژی اتمی ایران  
1000077 10 Antennas And radionwave propagation r.e.collin   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000078 10 Analysis of electic circuits G. zeveke p.ionkin a.netushil   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000079 10 8086 -8088 Architecture and programming j.m trio   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000080 10 Administration in psychiatry e.batron   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000081 10 theoretical physics a.s.kompaeyets   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000082 10 ms-dos     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000083 10 Advanced James l. turley   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000084 10 Advanced pascal paul a. sand   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000085 10 An introduction to enGineering and engineering design edward v.krick   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000086 10 A Short course inorganic chemistry  Edward e.burgoyne   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000087 10 Artifictial intelligence Elaine rich   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000088 10 acourse of theoretical physics a.s. kompaneyets   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000089 10 Foxbase+ david venzke   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000090 10 Inrodction To Elementary Particles     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000091 10 Modern Elementary Papticle Physics     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000092 10 Modern Electronic Communication Gary M.Miller   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000093 10 Feedback And Control Systems  joseph j.distefano,   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000094 10 Modern Physics johne .williams   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000095 10 Networking Essentials     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000096 10 i860 neal margulis   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000097 10 lasers G.T.Absten and s.n.joffe   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000098 10 mass-transfer operations robert e.treybal   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000099 10 interfacing stephen e.derenzo   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000100 10 Organic Chemistry Fourth Edition Morrison and Boyd   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000101 10 Elements Of Applied Mathematics  Ya.B.Zeldovich   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000102 10 Experimental Chemistry Michell J.sienko   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000103 10 engineering design for electrical engineers Alan d.wilcox   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000104 10 Digital and analog communication systems k.sam shanmugam   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000105 10 General Mathematics lucien b.kinney   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000106 10 parrtial differential equations of Mathematical physics tyn myint-u   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000107 10 Physics part2 halliday resnick   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000108 10 Linear electric circuits johan wiley    لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000109 10 Handbook of Applied chemistry hopp    لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000110 10 Niels Bohr Collected works m.p.endt and c.vanderleun   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000111 10 Fourth Edition Chemistry Artan D.Norman   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000112 10 The book of flight tests Alan Bramson   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000113 10 Fundamentals of Physics b.m.yavorsjy   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000114 10 Fieldsand waves in communication electronics johan r.whinnery   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000115 10 hefat  and thermodynamics J.K.ROBERTS   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000116 10 Fundamentals of physics d.halliday and r.resnick   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000117 10 Turbo C programer,s library kris jamsa   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000118 10 the electronic communications problem solver dr.m.fogiel   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000119 10 Pc System proGramming     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000120 10 student reference manual f.m.smith   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000121 10 spectrometri cidentification of organic compounds joha wiley &sons   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000122 10 programmer,s  problem solver robert jourdain   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000123 10 introduction to plasma physics Francis f.chen   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000124 10 radioisotope methodology Graftion d.chase   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000125 10 programming with basic byron s.gottfried   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000126 10 Technical Refernce     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000127 10 the master ic cookbook deilton t.horn   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000128 10 the osborne/mcGraw-hill z80 assembly language programming     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000129 10 the ttl data book for design engineers     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000130 10 turbo pascal borland   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000131 10 university physics sears.zemansky.young   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000132 10 the powe house of the atom k.gladkov   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000133 10 dictionary of computing edward l.glaser   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000134 10 Quality control of nuclear medicine instruments     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000135 10 quarks and leptons and introductory course in modern partica=le physics alan d.martin   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000136 10 basic physical chemistry w.j.moor   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000137 10 semiconductor physics p.s.kireev   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000138 10 industrial machines s.p.aggarwal   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000139 10 Hand Book Rogert. stevens   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000140 10 Basic Scinence for living jewel varnado   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000141 10 theeory and probiems of electric circuits insiunits joseph a edminister,mse   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000142 10 introduction to classical mechanics atam p.arya   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000143 10 Life Study d.g.macean   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000144 10 uranium 1999 resources,Production and demand     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000145 10 THE environmntal cae for nuclear power robert c.morris   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000146 10 dicitalcircuits  JohanMarkus   لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000147 10 programming  nuts bolts     لاتین سازمان انرژی اتمی ایران  
1000148 10 the shorteroxford english dictionary c.t.onions   لاتین    
1000149 10 فرهنگ همراه پیشرو آریان پور منوچهراریان پور کاشانی    لاتین    
1000150 10 فرهنگ کوچک انگلیسی-فارسی س.   لاتین کتابفروشی یهود ابروخیم وپسران  
1111000 11 لیفتراک رضا امیر نژاد    ایمنی فدک ایساتیس ۸۸
۱۱۱۱۰۰۱ ۱۱ مهندسی ایمنی   فرزاد گرامی    ایمنی جهاد دانشگاهی  89
1111002 11 تجهیزات و متعلقات باربرداری ،بالابرها و روش های بستن بار  رضا امیر نژاد ،سینا جعفری    ایمنی فدک ایساتیس ۸۸
۱۱۱۱۰۰۳ ۱۱ مدیریت ریسک پروژه  بروس .تی .بارکلی  امیر عباس شجاعی  ایمنی حامی  91
1111004 11 کسب وکارسبز     ایمنی نشر بازرگانی  91
1111005 11 اقتصاد مهندسی حسن اکبری  حسن اکبری  ایمنی نور علم ۸۵
۱۱۱۱۰۰۶ ۱۱ اصول مدیریت  علی رضائیان   ایمنی تحقیق و توسعه  90
1111007 11 راهنمای مدیرت مالکیت فکری  حسن علم خواه    ایمنی ستایش حقیقت  90
1111008 11 روانشناسی کار  محمود ساعتچی   ایمنی نشر ویرایش ۹۰
۱۱۱۱۰۰۹ ۱۱ مدیریت بازار یابی  مجید ابوالفتحی    ایمنی پویندگان پارس  89
1111010 11 راهبرد ۳۴ حسن روحانی    ایمنی    
1111011 11 کنترل پروژه  مجید سبزه پرور   ایمنی ترمه   
1111012 11 مدیریت و کنترل پروژه  علی حاج شیر محمدی    ایمنی جهاد دانشگاهی  90
1111013 11 مدیریت مالی  مهدی صدر ارحامی   ایمنی فرناز ۷۸
۱۱۱۱۰۱۴ ۱۱ رفتار سازمانی  استیفن پی.رابینز علی پارائیان  ایمنی پژوهشهای فرهنگی  78
1111015 11 نگرشی جامع برمدیریت استراتژیک علیرضا علی احمدی    ایمنی تولید دانش ۸۸
۱۱۱۱۰۱۶ ۱۱ جرثقیل ها  رضا امیر نژاد،سینا جعفری    ایمنی فدک ایساتیس ۹۰
۱۱۱۱۰۱۷ ۱۱ هیدرولیک ماشین آلات  رابرت ج.شینک کورس ضیایی ایمنی انتشارات فنی ایران  90
1200000 12 خورشید هدایت  جمعی از نویسندگان    مرجع انتشارات امام عصر ۹۰
۱۲۰۰۰۰۱ ۱۲ اطلس ملی آموزش عالی احمد سلطانی نژاد   مرجع-رئیس دانشگاه علمی تربیت مدرس ۸۹
۱۲۰۰۰۰۲ ۱۲ اطلس استانی آموزش عالی  احمد سلطانی نژاد   مرجع-رئیس پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  89
1200003 12 فرهنگنامه علوم و تکنولوژی هسته ای رضا امراللهی   مرجع   76
1200004 12 تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان غلامرضا علی بابای   مرجع  سازمان انرژی اتمی ایران ۸۶
۱۲۰۰۰۰۵ ۱۲ واژگان کامپیوتر وانفورماتیک فرهنگ بسامدی    مرجع برنامه و بودجه  75
1200006 12 چرخه سوخت هسته ای محمد قنادی مراغه   مرجع سازمان اتمی ایران  
1200007 12 فرهنگ مصور شیمی سید رضا آقا پور   مرجع اطلس ۷۵
۱۲۰۰۰۰۸ ۱۲ فرهنگ و آثار اسماعیل سعادت ابوالحسن نجفی مرجع سروش ۷۸
۱۲۰۰۰۰۹ ۱۲ راهنمای مدارات الکترونیک  جان مارکوس   مرجع هنر وفرهنگ  
1200010 12 تئوری مقدماتی اعداد غلام حسین مصاحب   مرجع کتاب فروشی دهخدا  
1200011 12 نهج البلاغه  سید جعفر شهیدی  سید جعفر شهیدی  مرجع علمی و فرهنگی  85
1200012 12 تفسیر موضوعی نهج البلاغه  مصطفی دلشاد تهرانی    مرجع انتشارات معارف  90
1200013 12 نهج البلاغه   علامه جعفری  مرجع فرهنگ اسلامی ۷۹
۱۲۰۰۰۱۴ ۱۲ توضیح المسائل  وحید خراسانی    مرجع مدرسه باقرالعلوم  79
1200015 12 توضیح المسائل محمد صادق روحانی   مرجع دفتر معظم له ۷۷
۱۲۰۰۰۱۶ ۱۲ توضیح المسائل   فاضل لنکرانی    مرجع آدینه سبز  85
1200017 12 توضیح المسائل  موسوی اردبیلی    مرجع انتشارات نجات  80
1200018 12  توضیح المسائل  جواد تبریزی    مرجع موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان   
1200019 12 تفسیر موضوعی قران کریم  عبدالکریم بهجت پور    مرجع نشر معارف ۹۱
۱۲۰۰۰۲۰ ۱۲ نهج البلاغه   محمد دشتی مرجع عدالت ۸۹
۱۲۰۰۰۲۱ ۱۲ تاریخ ایران هانری ماسه رضا .م.کاظ.عابدینی مرجع فراگفت ۸۹
۱۲۰۰۰۲۲ ۱۲ معراج السعاده ملا احمد نراقی    مرجع دارالفیض ۸۵
۱۲۰۰۰۲۴ ۱۲ توضیح المسائل آقای حاج لطف الله صافی   مرجع حضرت معصومی ۸۰
۱۲۰۰۰۲۵ ۱۲ صحیفه سجادیه  حسین انصاریان   مرجع ایین دانش ۸۹
۱۲۰۰۰۲۶ ۱۲ مجموع مقالات کنفرانس مهندسی برق     مرجع علم وصنعت  
1200027 12 راهنمای مدارات الکترونیک جان مارکوس   مرجع    
1200028 12 اشنایی با فرهنگ قران  احمد محسنی گرکانی    مرجع دارالکتب الاسلامیه  89
1200029 12 تاریخ فلسفه ایران صدیق صفی زاده   مرجع اندیشه خلاق ۸۶
۱۲۰۰۰۳۰ ۱۲ توشیح المسائل گلپایگانی   مرجع   80
1200031 12 فرهنگ فارسی دکتر معین    مرجع امیر کبیر  88