نرم نرمک بهار می آید…کوچه باغهای دل پر می شود از شمیم گلهای بهاری..بنفشه های کنار جوی خبر از تحولی می دهند….خداوندا در این بهار طبیعت…دلهای ما را تحولی الهی عطا فرما….سال نو مبارک