– اولین و تنها دانشگاه انرژی کشور

– هدفمندیها و ماموریت گرائی در تمامی زمینه های مهندسی انرژی تا برنامه جامع انرژی کشور

– قراردادهای همکاری با دانشگاههای داخلی و خارجی ( دانشگاه کایزراسلاترن آلمان ، دانشگاه استکهلم سوئد ، دانشگاه امیرکبیر، سازمان اترژی اتمی)

– برگزاری سمینارها ، سخنرانیهای ویژه تخصصی و کنفرانسهای سراسری…

– دوره های آموزشی حرفه ای با تائیدیه وزارت علوم