یکی دیگر از شرکای علمی و پژوهشی موسسه آموزش عالی انرژی، مدرسه انرژی استکهلم در کشور سوئد می باشد. این مدرسه از با سابفه ترین مراکز مرتبط با فعالیتهای مرتبط با انرژی ؛ از بهینه سازی تولید و مصرٰف تا ساختمانهای سبز انرژی می باشد. طبق قرارداد دردست انعقاد برنامه های در راستای موضوعات انرژی بصورت مشترک در ایران و سوئد برگزار خواهند گردید. از دیگر امکانات این همکاری تبادل اساتید و دانشجویان در مقاطع ارشد و دکترا در زمینه انرژی خواهد بود.

http://لینک ارتباط با مدرسه انرژی استکهلم http://sse-ac.eu