تاریخ : چهارشنبه, بهمن ۱۵م, ۱۳۹۹ | گروه : اخبار ویژه, امور فرهنگی و دانشجویی | بازدید : 737 مرتبه
 
0633dc0f-720e-4c13-809e-4e6afcf09f97 - Copy

 

        0633dc0f 720e 4c13 809e 4e6afcf09f97 17 بهمن ماه سالگرد درگذشت دکتر عبدالکریم قریب پدر علم زمین شناسی ایران  17 بهمن ماه سالگرد درگذشت دکتر عبدالکریم قریب پدر علم زمین شناسی ایران 17 بهمن ماه سالگرد درگذشت دکتر عبدالکریم قریب پدر علم زمین شناسی ایران 17 بهمن ماه سالگرد درگذشت دکتر عبدالکریم قریب پدر علم زمین شناسی ایران

نظرات شما